Maand: juni 2010

Nieuw Dagelijks Bestuur Generale Conferentie

Op vrijdag 25 juni zijn tijdens de zittingen van de Generale Conferentie te Atlanta (VS) de leiders gekozen voor de wereldwijde adventkerk voor de periode 2010-2015.  Ds. Ted Wilson (voorzitter), ds. N.T.  Ng (algemeen secretaris) en Bob Lemon (penningmeester) vormen vanaf vandaag het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) van de Generale Conferentie. 

 

Wereldcongres geopend

Het wereldcongres is vandaag, 24 juni, geopend. De eerste dag zit erop. De voorzitter van de Generale Conferentie, ds. Jan Paulsen, heeft in zijn video verslag ruime aandacht aan de Nederlandse Unie gegeven.

 

Inzegening vrouwen niet op agenda Generale Conferentie

De internationale synode van de Zevende-dags Adventisten (Generale Conferentie) vindt plaasts in Atlanta (VS) tussen 24 juni en 4 juli 2010. Meer dan tweeduizend afgevaardigden zullen samen het beleid van de kerk bepalen voor de periode 2011-2016. Naar verwachting zullen zij geen wijziging aanbrengen in de status van vrouwelijke predikanten

84 personen gedoopt in één weekend

Zaterdag 5 juni was een historische dag voor de Nederlandse Adventkerk en in het bijzonder voor haar Antilliaanse gemeenten. Op de jaarlijkse contactdag, Antillean Explosion, konden er vierentachtig personen toegevoegd worden aan het ledenbestand. Deze mensen hebben Jezus aanvaard na een vier simultane evangelisatieacties.

Doopdiensten

In verschillende gemeenten zijn in de afgelopen weken doopdiensten gehouden. Onder meer in Almere,  Amsterdam Ghana en Eindhoven.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.