Nieuws van de Generale Conferentie Atlanta

Maandag 28 juni hebben de afgevaardigden naar de GC 25 functionarissen (secretarissen en penningsmeesters) voor de 13 internationale regios van de Adventkerk.Onder de nieuwe functionarissen bevindt zich maar één vrouw, wat tot sterke protesten leidde vanuit de Europese afvaardigingen, die – zonder succes – probeerden de stemgerechtigden over te halen om het voorstel af te wijzen vanwege de mannelijke dominantie.
“Als het ledental van een kerk voor 60% uit vrouwen bestaat, dan moeten zij in het leiderschap vertegenwoordigd zijn”, aldus de Nederlander Jurriën den Hollander als afgevaardigde van de Trans-Europese Divisie.
Hoewel de verklaring op drie momenten met applaus werd begroet, werd deze niet overgenomen en de lijst aangenomen.
Voor de Trans-Europese Divisie, waaronder de Nederlandse Unie ressorteert, is Audrey Andersson (als enige vrouw) gekozen tot secretaris. Johann E. Johannsson is herkozen tot penningmeester.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.