Atlanta

Gisteravond las ik op de site van het kerkblad van de wereldwijde adventkerk (www.adventistreview.org) een bericht over de kennis van jongeren over hun kerk en kerkleiders.

In Noord Amerika werden 57 jongeren gevraagd wie de voorzitter is van de wereldwijde adventkerk. Tien jongeren wisten dat dit ds. Jan Paulsen is. Wie de voorzitter is van de Noord-Amerikaanse Divisie was slechts bij 6 van 57 jongeren bekend. (De naam van die voorzitter is ds. Don Schneider).
Een aantal van de ondervraagden wist ook duidelijk te noemen waar het beleid van de voorzitter voor staat. Verder bleek dat de naam van de plaatselijke predikant van deze jongeren veel beter bekend is.

In de aanloop van het wereldcongres van de adventkerk dat 23 juni a.s. in Atlanta (VS) van start gaat, is het van belang om bovenstaande gegevens te herinneren. Het werk van de divisie en de Generale Conferentie staat op een behoorlijke afstand van de plaatselijke gemeente. Tegelijkertijd is het niet onbelangrijk wat er in de komende dagen besloten zal worden. Het zal uiteindelijk zijn uitwerking hebben op het geheel van de (wereld)kerk.

De Nederlandse Unie (NUC) heeft van de Trans Europese Divisie (TED) het ‘recht’ gekregen om zes afgevaardigden naar de groep van totaal 2400 gedelegeerden in Atlanta te sturen. Deze zes –  door het Nederlandse  Algemeen Kerkbestuur (AK) vastgesteld – zijn: Wim Altink en Frensly Panneflek (vanwege hun lidmaatschap van het bestuur van de Generale Conferentie); Jurrien den Hollander en Jane Froma (vanwege hun lidmaatschap van het bestuur van de TED); André Amsen en Jeroen Tuinstra (vanwege hun leidende rol in de Nederlandse kerk, respectievelijk als penningmeester en jeugdleider).

Bovendien heeft de NUC de mogelijkheid gekregen om een gast af te vaardigen. Een gast kan alle vergaderingen van de Generale Conferentie in Atlanta bijwonen en plaats nemen in het vak van de afgevaardigden, maar heeft geen stem- of kiesrecht. Het AK heeft Shurendy Gerardus (AK lid en ouderling van gemeente Den Haag) bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Tenslotte heeft de Generale Conferentie (GC) deze keer besloten om extra aandacht te geven aan de input van jongeren. Daarom hebben de GC en TED o.a. één van de Nederlandse jongeren gevraagd, t.w. Daniël Klop, om namens de wereldkerk afgevaardigde te zijn met het oog op de inbreng van de jeugd op het beleid van de kerk. 

Met het oog op de verslaglegging van berichten over dit congres is Reinder Bruinsma (voormalig voorzitter NUC) door de leiding van de wereldkerk gevraagd om in Atlanta als redacteur actief te zijn. Hij zal met name zijn bijdrage geven aan de dagelijkse bulletins die tijdens het congres zullen verschijnen. 

Verder zullen er een aantal Nederlandse adventisten op eigen initiatief in Atlanta als bezoeker aanwezig zijn. Al met al is ons land goed vertegenwoordigd!

Op woensdag 23 juni is er een dag van geestelijke voorbereiding op het congres door middel van zang, getuigenis en gebed, terwijl op donderdag 24 juni het feitelijk congres aanvangt. De slotmanifestatie is op zaterdagavond 3 juli.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.