Medewerkers

DAGELIJKS BESTUUR

Rob de Raad | voorzitter
Enrico Karg  | algemeen secretaris
Rozita Panneflek-Reymond | penningmeester

DEPARTEMENTSHOOFDEN

Silbert Elizabeth | Sabbatschool
Gabriel Kwayie | Jongeren & Gezinnen
Joanne Balk | afdelingshoofd ESDA en Service Centrum
Tiago Pereira | Gemeentegroei
Stennett Ross | Rentmeesterschap

LANDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Dwight van Ommeren | Field Secretary
Celeste Hoff | afdelingshoofd Gezondheid
Jolanda Krikken | Afdelingshoofd Vrouwen- en Gezinspastoraat
Overzicht Landelijke Departementen Commissies Werkgroepen Functionarissen 2022-2027 (PDF)

MEDEWERKERS

Frank van den Bemd  | HR-medewerker
Patient Irumva | Finance coördinator
Moncherie Manuel | Controller
Aïcha Martijn | Scouts & Pathfinders director
Heidi Moorman | Beheerder landgoed
Bert Nab | Bureauredacteur
Andra van Ommeren | Assistent dagelijks bestuur
Lida van der Salm | Office Assistant
Cynthia Renfurm | Office Assistant
Jan Spijk | Communicatieadviseur
Gerard Tomassen | Financieel medewerker
Joris Wiegersma | conciërge landgoed

PREDIKANTEN

Godfred Asamoah
Ronald Balk
Jan Rokus Belder
Guisèle Berkel-Larmonie
Rodney Blomhof
Arnoud van den Broek
Tabitha Cedenio-Cummins
Josué Goméz Cruz
Paul Daniëls
Rudy Dingjan
Silbert Elizabeth
Jacob Engelgeer
Elise Happé-Heikoop
Jurriën den Hollander
Anderson Bolanos Londono
Choni Miguel
Bert Nab
Riemer Postma
Dwight van Ommeren 
Stennett Ross
Christar Rumbay
Surrandy Selassa
Ton Steens
Wim Wiersema

PASTORAAL WERKERS

Miranda Broekhuis
Jolanda Krikken-van Drongelen

LANDELIJK BESTUUR 2022-2027

Voorzitter: Rob de Raad
Algemeen Secretaris/vice-voorzitter: Enrico Karg
Penningmeester: Rozita Panneflek-Reymond
Departementshoofd Gemeentegroei: Tiago Santos Pereira
Departementshoofd Jongeren & Gezinnen: Gabriel Kwayie

Predikant: Rodney Blomhof
Vertegenwoordiger gelieerde stichting: Louis van Leeuwen (ADRA)

Assessoren:
Arline Blanker
Emil Ene
Richard Esenkbrink
Astrid Ferrol
Leandra Garia – van Ommeren
Jeffrey Kyenkyenhene
Coen Mattern
Daniel Muller
Frieda Souwhuwat-Tomasoa (tevens lekenlid van het Algemeen Bestuur van de divisie)
Elly Stouten