Geschiedenis

WERELDWIJD

In de jaren 30 en 40 van de negentiende eeuw was in de Verenigde Staten een hernieuwde interesse voor het evangelie. Ook de profetische gedeelten van de Bijbel kregen veel aandacht.

Vanaf ongeveer 1832 was William Miller een invloedrijke evangelist. Hij raakte ervan overtuigd dat Jezus in 1843 of 1844 zou terugkeren op aarde. Die voorspelling kwam natuurlijk niet uit. Eén van de groepjes die uit zijn beweging overbleef, besloot verder te gaan met grondige bijbelstudie. In hun midden waren ook de grondleggers van het zevendedagsadventisme.

De kleine groep groeide en in 1863 werd het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten opgericht. In 1874 reisde de eerste adventistische zendeling naar Europa. Nog voor het einde van de negentiende eeuw waren er kleine aantallen adventisten in de meeste Europese landen. In het begin van de twintigste eeuw groeide de beweging ook naar andere werelddelen.

NEDERLAND

De eerste zevendedagsadventisten in Nederland waren afkomstig uit een kleine groep van zevendedagsbaptisten in het oosten van Groningen. Meestal wordt 1887 aangegeven als het jaar waarin de Nederlandse Adventkerk ontstond.

De kerk groeide langzaam. Na de Tweede Wereldoorlog bedroeg het aantal gedoopte leden ongeveer 1.500. Inmiddels is dat verviervoudigd.

Dat de kerk gegroeid is, is onder meer te danken ‘churchplanting’. Dat is het creëren van, kleine, nieuwe groepen die kunnen uitgroeien tot volwaardige gemeenten binnen het kerkgenootschap. Een andere reden is dat er leden vanuit het buitenland zich in Nederland vestigen.

SHANA

Het historisch archief van het kerkgenootschap is in beheer bij de Stichting Historisch Archief Nederlandse Adventkerk (SHANA).