Rentmeesterschap

RENTMEESTERSCHAP: EEN BREED BEGRIP

Het departement  Rentmeesterschap  bestaat om de leden, en de ruimere gemeenschap waartoe zij behoort, te informeren en te onderrichten wat betreft onze verplichtingen tegenover God als schepper en eigenaar van alles.

DEVOTIONELE LEZINGEN 2023

We publiceren elke maand enkele artikelen onder de titel ‘Devotionele lezingen’. Het zijn lezingen om ons te bemoedigen in het geloof.

2024

Januari 2024

Februari 2024

Maart 2024

April 2024

Mei 2024

Juni 2024

2023

Februari 2023

Maart 2023

April 2023

Mei 2023

Juni 2023

Juli 2023

Augustus 2023

September 2023

Oktober 2023

November 2023

December 2023

 

God First nieuwsbrieven

2024

Januari

Februari

2023

Juni 2023

Juli 2023

Augustus 2023

September-oktober 2023

November 2023

December 2023

Video’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIER PILAREN VAN RENTMEESTERSCHAP

o God is eigenaar
o De mens is een beheerder
o Tienden & gaven
o Wat overblijft
We zijn daarom aan God verantwoording verschuldigd voor de manier waarop we met zijn schepping omgaan. Als een beheerder heb ik geen rechten maar alleen plichten. Daarom moet ik zo omgaan met de schepping dat de eigenaar daarmee instemt. De manier waarop je omgaat met de schepping is een teken van Gods eigendom
en van het rentmeesterschap van de mens. Rentmeesterschap zet je in om God mee te eren en ten behoeve van het welbevinden van de mens.

Rentmeesterschap heeft te maken met geld, maar het is veel meer dan alleen geld. Het heeft te maken met elk aspect van ons leven, zoals:
o Tijd
o Tempel/Lichaam
o Talenten
o Tienden
o Daarom is elke beslissing en elke keuze die we maken in wezen een
geestelijke beslissing, vanwege het feit dat we daarvan verantwoording
afleggen aan God.

HELPEN VAN PLAATSELIJKE GEMEENTEN

De afdeling Rentmeesterschap van de Nederlandse Unie van Gemeenten Conferentie houdt seminars, leidt discussies en geeft religieuze voordrachten. We trachten de kerkgemeenschap te instrueren en te onderwijzen wat betreft haar verplichtingen jegens God en hoe ze op een getrouwe en effectieve manier vorm kunnen geven aan hun vertrouwen met betrekking tot hun middelen. Dat geldt niet alleen als ze leven, maar ook wanneer ze sterven.

REFLECTIES OP GOEDE KEUZES – GOD FIRST

De Rentmeesterschapsraad van onze kerk heeft het initiatief genomen om de sound bites die beschikbaar gesteld worden door de Generale Conferentie van de Adventkerk te vertalen en ook aan de Nederlandse gemeenten te zenden en te publiceren op de website. Het doel van deze berichten is om het geloof, het vertrouwen en het commitment aan Gods werk en Gods kerk verder te vergroten en te ondersteunen. Verder treft u hieronder enkele PDF’s met meer informatie en hopelijk inspiratie!

STEWARDSHIP

Model Steward Canvas by dr Ken Long
Principles of true Worship
Stewardship-revival week
Stewardship revival week children edition
Stewardship-Handbook
Stewardship Handboek (NL)
1e-kwartaal-2023-toelichting – Rentmeesterschap in Gods gezin begrijpen
Lifestyle
Relationship
Worship
Yours
Sabbath School lessons

Magazines Dynamic Stewardship

2024

Januari – maart

2023

Januari-maart 2023

April–juni 2023

Juli-september 2023

PREKEN OVER RENTMEESTERSCHAP

Preek 1 Rentmeesterschapsdag 2 december 2023 ZOEK EERST

Preek 2 Rentmeesterschapsdag 2 December 2023 -VERBINDEN OM EGOÏSME TE OVERWINNEN

DOWNLOADS

Godfirst-nieuwsbrief maart 2023b
Godfirst-nieuwsbrief april 2023
Godfirst-nieuwsbrief juni 2023

GEESTGAVENTEST

Versie in Nederlands
Versie in Papiamentu
Versie in Engels

STEWARDSHIP LINKS

General Conference Stewardship Department
Trans European Division Stewardship Ministries
God Will Provide Video Clip
Responsibilities of Stewards
What is Stewardship
2022 Tithe and Offerings Devotional Readings and Videos
2022 God First Videos

FOLDERMATERIAAL

Rentmeesterschap folder
Achtergronden en uitleg over rentmeesterschap