Rentmeesterschap: een breed begrip

Het departement  Rentmeesterschap  bestaat om de leden, en de ruimere gemeenschap waartoe zij
behoort, te informeren en te onderrichten wat betreft onze verplichtingen tegenover God als schepper en eigenaar van alles.

Devotionele lezingen 2023

We publiceren elke maand enkele artikelen onder de titel ‘Devotionele lezingen’. Het zijn lezingen om ons te bemoedigen in het geloof.

Februari 2023

Maart 2023

Vier pilaren van rentmeesterschap

o God is eigenaar
o De mens is een beheerder
o Tienden & gaven
o Wat overblijft
We zijn daarom aan God verantwoording verschuldigd voor de manier waarop we met zijn schepping omgaan. Als een beheerder heb ik geen rechten maar alleen plichten. Daarom moet ik zo omgaan met de schepping dat de eigenaar daarmee instemt. De manier waarop je omgaat met de schepping is een teken van Gods eigendom
en van het rentmeesterschap van de mens. Rentmeesterschap zet je in om God mee te eren en ten behoeve van het welbevinden van de mens.

Rentmeesterschap heeft te maken met geld, maar het is veel meer dan alleen geld. Het heeft te maken met elk aspect van ons leven, zoals:
o Tijd
o Tempel/Lichaam
o Talenten
o Tienden
o Daarom is elke beslissing en elke keuze die we maken in wezen een
geestelijke beslissing, vanwege het feit dat we daarvan verantwoording
afleggen aan God.

Helpen van plaatselijke gemeenten

De afdeling Rentmeesterschap van de Nederlandse Unie van Gemeenten Conferentie houdt seminars, leidt discussies en geeft religieuze voordrachten. We trachten de kerkgemeenschap te instrueren en te onderwijzen wat betreft haar verplichtingen jegens God en hoe ze op een getrouwe en effectieve manier vorm
kunnen geven aan hun vertrouwen met betrekking tot hun middelen. Dat geldt niet alleen als ze leven, maar ook wanneer ze sterven.

Kijk ook de video over rentmeesterschap: God First Adventist Stewardship Ministries (met Nederlandse vertaling).

Reflecties op goede keuzes – god first

De Rentmeesterschapsraad van onze kerk heeft het initiatief genomen om de sound bites die beschikbaar gesteld worden door de Generale Conferentie van de Adventkerk te vertalen en ook aan de Nederlandse gemeenten te zenden en te publiceren op de website. Het doel van deze berichten is om het geloof, het vertrouwen en het commitment aan Gods werk en Gods kerk verder te vergroten en te ondersteunen. Verder treft u hieronder enkele PDF’s met meer informatie en hopelijk inspiratie!

DOWNLOADS
2023 Offertory-devotional-readings – Lighting all corners
Reflecties op Goede keuzes – God First/sound bites
Stewardship – Promoting Good Stewardship
2020T&O Readings – Faith, Trust and Commitment
MDB-Full-Document – Responsibilities in the Local Church
Adult-commitment-card – God First/I Promise
Children-commitment-card – God First/I Promise

GEESTGAVENTEST
Versie in Nederlands
Versie in Papiamentu
Versie in Engels

STEWARDSHIP LINKS
General Conference Stewardship Department
Trans European Division Stewardship Ministries
God Will Provide Video Clip
Responsibilities of Stewards
What is Stewardship
2022 Tithe and Offerings Devotional Readings and Videos
2022 God First Videos

Foldermateriaal

Rentmeesterschap folder
Achtergronden en uitleg over rentmeesterschap