Nieuw Dagelijks Bestuur Generale Conferentie

Op vrijdag 25 juni zijn tijdens de zittingen van de Generale Conferentie te Atlanta (VS) de leiders gekozen voor de wereldwijde adventkerk voor de periode 2010-2015.  Ds. Ted Wilson (voorzitter), ds. N.T.  Ng (algemeen secretaris) en Bob Lemon (penningmeester) vormen vanaf vandaag het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) van de Generale Conferentie. 

 

De algemeen secretaris (N.T. Ng) is van Chinese origine terwijl de voorzitter en penningmeester Amerikaanse achtergrond hebben. Alle drie werken al geruime tijd in het kerkelijke apparaat van de Generale Conferentie te Silver Springs (VS), alleen Bob Lemon is de enige die ook deel uitmaakte van het vorige DB.  Door deze verkiezing keren dr. Jan Paulsen en ds. Matthew Bediako niet terug in hun capaciteit van respectievelijk voorzitter en secretaris.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.