Nieuws van de Generale Conferentie Atlanta

Afgevaardigden stemmen voor inzegening van vrouwelijke diakenen en Trans Europese divisie kiest nieuwe secretaris

Voorstel inzegening vrouwelijke diakenen:

 

Algemeen werd verwacht dat er heel wat discussie zou komen over het voorstel om voortaan ook vrouwelijke diakenen in te kunnen zegenen.  Hoewel de voorzitter van de zitting zijn uiterste best deed het debat te beperken tot de status van vrouwelijke diakenen, speelde toch steeds op de achtergrond de vraag naar inzegening van vrouwen in het algemeen. Voor- en tegenstanders deden hartstochtelijke oproepen. Tientallen afgevaardigden stelden zich op bij de microfoons. Twee Nederlandse afgevaardigden, ds. Jurrien den Hollander en ds. Jeroen Tuinstra, pleitten voor de motie.

 Toen het uiteindelijk op stemmen aankwam bleek schriftelijke stemming niet nodig, omdat een grote meerderheid het voorstel ondersteunde.

 

Leiding van de Trans Europese Divisie:

Dr. Bertil Wiklander werd herkozen als de voorzitter van de Trans-Europese Divisie, waaronder ook de Nederlandse Adventkerk ressorteert. Audrey Anderson, de secretaris van de Zweedse Unie (maar met een Britse nationaliteit) is gekozen tot secretaris van de Trans-Europese Divisie. Joham Johanssen werd herkozen als penningmeester.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.