ADRA, de humanitaire zusterorganisatie van de kerk, zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid.

Liefde voor de naaste

Wij bestrijden structurele armoede. Geïnspireerd op onze levensbeschouwelijke waarden en normen geven wij invulling aan de liefde voor onze naaste en het rentmeesterschap op aarde. ADRA Nederland biedt hulp in noodsituaties en verbetert op duurzame wijze de levensomstandigheden van mensen in en buiten Nederland. Door samen te werken met vrijwilligers, partnerorganisaties, lokale ADRA vestigingen en lokale gemeenschappen dragen we structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in onze partnerlanden.

Strijdarena van armoede en recht

In de strijd tegen armoede en onrecht staan wij voor kansgelijkheid, rechtszekerheid en keuzevrijheid. Elke dag, betreedt ADRA de strijdarena van armoede en onrecht. Een bewuste keuze. Omdat wij staan voor een wereld waarin elk kind, iedere man en elke vrouw eerlijke kansen krijgt en gelijke rechten heeft.

ADRA Share & Care

In Zeist zijn we actief met ADRA Share & Care. Landelijk doen we voedsel- onderwijs en gezondheidsprojecten voor kwetsbare groepen mensen. En speciaal voor jongeren is Jong ADRA in het leven geroepen.

Contactgegevens ADRA Nederland

www.adra.nl
info@adra.nl
Telefoon: 030 691 75 84