84 personen gedoopt in één weekend

Zaterdag 5 juni was een historische dag voor de Nederlandse Adventkerk en in het bijzonder voor haar Antilliaanse gemeenten. Op de jaarlijkse contactdag, Antillean Explosion, konden er vierentachtig personen toegevoegd worden aan het ledenbestand. Deze mensen hebben Jezus aanvaard na een vier simultane evangelisatieacties.

De Antillean Explosion had dit jaar als thema: ‘Verenigd tot Hij komt’. De dag begon met een inspirerende dienst gevuld met ‘praise’ en ‘worship’, interviews met leiders en sprekers, een videoclip over eenheid, groepsinteractie en een korte toespraak van de voorzitter van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland.

Naast samen aanbidden en werken aan eenheid en saamhorigheid werd er die dag toegewerkt naar de climax van een grote doopdienst. Helaas ging er in de namiddag iets mis, waardoor het niet mogelijk bleek om het geboekte zwembad te gebruiken

 “Wij waren teleurgesteld en vroegen ons af hoe wij dit in een korte tijd konden oplossen. Ondankt het feit dat wij geen plek hadden om mensen te dopen, waren de doopkandidaten zo overtuigd van hun beslissing en voornemen om zich te laten dopen dat ze niet naar huis wilden gaan zonder gedoopt te zijn”, aldus organisator ds. Cherrel Francisca.

Onder begeleiding van de plaatselijke predikanten (ds. Jurrien Hollander, ds. Stenneth Ross, ds. Cherrel Francisca en ds. Bert Nab) werd er gezocht naar alternatieve locaties voor de doophandelingen. Zo werd er onder andere gebruikt gemaakt van de Gaasperplas (door de gemeente Amsterdam Bon Notisia). En de gemeente Tilburg (Amigu) vond op zondag 6 juni een geschikte locatie om hun 39 nieuwe leden te dopen. In 24 uur hebben voor de eerste keer 84 personen zich laten toeveogen aan de Nederlandse Adventkerk. De doopkandidaten én gemeenteleden waren bijzonder onder de indruk.

“Een dag die leek te eindigen in teleurstelling werd uiteindelijk een dag waar de kerk toch zijn doel heeft bereikt en waarbij eenheid in voornemen werd getoond. Wij danken de gemeenten op een bijzondere manier voor hun inzet, evenals de lekenpredikers (Kenneth Magdalena, Johhny Lakker, Sendry Emanuel en Gregory Melfor). Samen met predikanten kunnen wij heel veel voor Christus doen en een inspirerend beeld van samenwerking en eenheid schilderen. We prijzen God voor zijn leiding.”, besluit ds. Francisca.

Door deze bijzondere aanwas van leden en recente doopdiensten in Amsterdam-Ghana, Almere en Eindhoven is het ledental van de Adventkerk in Nederland inmiddels de vijfduizend gepasseerd.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.