Inzegening vrouwen niet op agenda Generale Conferentie

De internationale synode van de Zevende-dags Adventisten (Generale Conferentie) vindt plaasts in Atlanta (VS) tussen 24 juni en 4 juli 2010. Meer dan tweeduizend afgevaardigden zullen samen het beleid van de kerk bepalen voor de periode 2011-2016. Naar verwachting zullen zij geen wijziging aanbrengen in de status van vrouwelijke predikanten

De inzegening van vrouwen zal geen onderwerp van gesprek zijn tijdens de vergaderingen van de Generale Conferentie in Atlanta, Verenigde Staten. Volgens voorzitter Jan Paulsen is ‑ gezien de reacties vanuit de verschillende kerkdivisies ‑ daar nog onvoldoende draagvlak voor.

Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts drie van de 13 divisies achter de inzegeningen van vrouwen staat. In acht divisies vreest men een negatief effect op het lidmaatschap; twee divisies hebben niet gereageerd. Het onderzoek is uitgevoerd n.a.v. een vraag van Johann E. Johannsson, predikant en penningmeester van de Trans-Europese Divisie van de Zevende-dags Adventisten, die zich afvroeg waarom dit onderwerp niet op de agenda was gezet van de voorjaarsbespreking. Een jaar eerder was toegezegd dat het onderwerp ter sprake zou worden gebracht.

“We hebben er destijds uitvoerig over gediscussieerd”, aldus Paulsen, “en dat we zouden proberen uit te zoeken hoe men in de wereldkerk denkt over vrouwen in leiderschapsposities en de rol van de vrouw in de zending, en hoe we dat zouden initiëren (credentials en aanpak).” Volgens de divisies die het voorstel afwezen zou een dergelijke gedragswijziging de eenheid van de kerk ondermijnen. De basis voor een zinvolle bespreking zou ontbreken.

Paulsen voegde er nog aan toe dat “er veranderingen plaatsvinden in de kerk in ons deel van de [rk: westerse] wereld. We zijn niet meer op het punt waar we tien jaar geleden waren. Het is een leer- en groeiproces. Misschien is er een nieuwe generatie nodig . Ik weet het niet.”

Tijdens de gc-vergaderingen in 1990 en 1995 hebben gedelegeerden zich ook gebogen over het onderwerp, maar het verzoek (opnieuw) afgewezen. Omdat de voorschriften van de kerk de inzegening voor een ambt en dus leiderschapsposities verplicht stellen, zal het onderwerp nog wel de nodige aandacht krijgen in de komende tijd.

Bron: http://news.adventist.org/2010/04/womens-ordination-is.html

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.