Advent 4 2022

Deze keer is het thema vernieuwing. Het wordt van verschillende kanten belicht. Tijdens het gehouden uniecongres was vernieuwing ook onderwerp van gesprek. Daarom ligt de vernieuwingsfocus de komende jaren op evangelisatie en de jeugd. Het echtpaar Post-Guyt uit Urk koos in 2018 voor een grote vernieuwing in hun leven: zij bekeerden zich tot het adventistisch geloof en lieten zich dopen. Voor ontwikkelingsorganisatie ADRA is vernieuwing een andere manier van denken over bijvoorbeeld menstruatie. Vaak nog een groot taboe-onderwerp. In Zambia zijn nu enkele projecten opgezet waar dit onderwerp op de agenda staat op basisscholen. In projecten rond de stad Lusaka  komen veertig nieuwe toiletten op scholen waar ook gedacht is aan het beschikbaar stellen van maandverband voor menstruerende meisjes. Kortom: een zeer gevarieerd nummer. Wij wensen u weer veel leesplezier!

Download

 

Advent 3 2022

Het derde nummer van Advent staat in het teken van verbondenheid. De auteurs belichten dit vanuit verschillende hoeken. Die verbondenheid is in de maatschappij soms ver te zoeken, maar dat biedt ook kansen voor de kerk zo constateert hoofdredacteur Enrico Karg in zijn voorwoord: ‘De leden van de gemeente van Christus zullen boven de sociale ontwikkelingen in de maatschappij moeten staan.’ Speranza Lelystad laat in dit nummer zien hoe kerkelijke verbondenheid werkt. ‘We zijn een familiekerk.’ We publiceren dit nummer van Advent precies op de dag dat het vierdaagse Uniecongres begint: ‘Samen verder.’ Een verbonden thema. We wensen u weer veel leesplezier!
Download

Advent 2 2022

Het thema van Advent 2 is Duurzaamheid, een onderwerp dat enorm leeft in de samenleving. In dit nummer wordt het thema van vele kanten belicht: wat is de rol van de Adventkerk in de ecologische crisis, welke keuzes maakt de eigenaar van een adventistische kringloopwinkel en de kloof tussen theorie en praktijk als het om duurzaamheid gaat. Hoofdredacteur Enrico Karg schrijft in het voorwoord: ‘Het artikelenaanbod geeft een brede weergave van hoe duurzaamheid is toe te passen. De redactie hoopt op deze manier u te betrekken bij en enthousiast te maken voor een verantwoordelijk gebruik van de aarde.’ Veel leesplezier!

Download

Advent 1 2022

Het thema van het eerste nummer van Advent is Positiviteit. Hoe blijven we positief na twee jaar deels in lockdowns vanwege corona geleefd te hebben? Of bij de beelden van de oorlog in Oekraïne? Verschillende auteurs belichten het thema waaruit blijkt dat het mogelijk is om ook in moeilijke omstandigheden positief te blijven. Hoofdredacteur Enrico Karg schetst de theorie die ervan uitgaat dat drie natuurlijke basisbehoeften bepalen in hoeverre iemand in balans blijft. ‘Dit zijn verbondenheid, competentie en autonomie.’ We starten in dit nummer ook met de eerste aflevering van de geschiedenis van de Adventkerk. Veel leesplezier!

Download

Advent 4 2021

We worden in deze coronatijd behoorlijk op de proef gesteld. Kunnen we nog vertrouwen hebben in de toekomst? Vertrouwen is het thema van het decembernummer van 2021. ‘Maar één ding weet ik zeker: God gaat met ons en Hij zal ons brengen in Zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid’, aldus voorzitter Rob de Raad in zijn voorwoord. In een ander artikel in dit nummer gaat het over volkomen liefde die angst uitsluit. Verder in dit nummer: een achtergrondverhaal over de complottheorieën die volop gaande zijn en we nemen afscheid van Aad Berger, vele jaargangen verzorgde hij de cartoon Ad Ventje. Veel leesplezier!

Download