Wereldcongres geopend

Het wereldcongres is vandaag, 24 juni, geopend. De eerste dag zit erop. De voorzitter van de Generale Conferentie, ds. Jan Paulsen, heeft in zijn video verslag ruime aandacht aan de Nederlandse Unie gegeven.

 

Uitvoerig werd stilgestaan bij de geslaagde integratie van Max Peroti toen hij jaren geleden vanuit Suriname zich vestigde in Nederland. Ook Berry Quak, tevens van de gemeente Rotterdam-Noord, spreekt over de uitdagingen om met elkaar om te gaan terwijl de achtergrond zo verschillend kan zijn.

Paulsen liet zien dat Nederland erin slaagt om de eenheid in de kerk te behouden ondanks de grote mate van verscheidenheid. Ook het Management Team van de Nederlandse Unie werd in beeld gebracht.
Aan het einde van zijn openingstoespraak liet Paulsen weten dat hij het aan het benoemingscomité overlaat of hij herkozen wordt of niet. Hij zou het prima vinden als iemand anders het stokje van hem overneemt, maar liet tegelijkertijd duidelijk merken dat hij beschikbaar blijft als leider van de wereldkerk.
Vandaag hebben de ruim 2400 afgevaardigden de samenstelling van het benoemingscomité bestaande uit ruim 240 personen vastgesteld. Ds. Wim Altink, voorzitter van de Nederlandse Unie, maakt deel uit van het benoemingscomité. “Het is onze taak als benoemingscomité  om op vrijdag met een voorstel van de wereldvoorzitter voor de periode 2010-2015 naar de afgevaardigden te brengen” aldus Altink.
De eerste dag is in een buitengewoon goede atmosfeer verlopen. Terwijl buiten in Atlanta (VS) de thermometer oploopt tot 36 graden, bleven de gemoederen binnen koel en aangenaam.

 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.