Wat wij geloven

De Adventkerk is een protestants kerkgenootschap en adventisten leven met de Bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op sabbat (zaterdag). In Nederland telt het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten ongeveer 6.000 gedoopte leden. Er zijn 64 plaatsen van samenkomst door het hele land.

KERNWAARDEN

De Nederlandse Adventkerk richt zich op drie kernwaarden die passen bij het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit.

OPTIMISME

In een wereld van crisis, waarin duizenden hun vertrouwen in systemen en overheden verloren hebben, biedt God optimisme. We gedragen ons anders omdat we weten dat God ons redt en geloven dat dingen anders kunnen en we in staat zijn om grenzen te verleggen.

DIENSTBAARHEID

In een wereld waar veel mensen alleen aan zichzelf lijken te denken, zijn wij dienstbaar. De kerk is er voor mensen binnen en buiten de kerk. Niemand wordt buitengesloten, zo zijn we dienstbaar voor de mensen om ons heen.

LEVENSKWALITEIT

In een wereld vol ziekte, zorgen en stress waar veel mensen de zin van het leven niet zien, biedt de kerk levenskwaliteit. Het geloof geeft de zin van het leven een nieuwe betekenis. Naast een visie voor de toekomst biedt het principes om naar te leven. Het maakt dat mensen betrokken en zorgt dat ze respectvol met elkaar omgaan. Verantwoord omgaan met Gods schepping, dus met het milieu, en nadenken over verspillen horen bij levenskwaliteit. De Adventkerk besteedt aandacht aan een gezondere levenswijze.

WERELDWIJD

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten deelt het evangelie in ongeveer 800 talen en geeft publicaties uit in ruim 300 talen en dialecten. Wereldwijd zijn er meer dan 19 miljoen mensen lid van de kerk.

GEZONDHEID

Geloven doe je met je hart en hoofd, maar ook met je handen. De wereldkerk heeft een indrukwekkend netwerk opgebouwd van instellingen voor gezondheidszorg. Van kleine klinieken in het tropisch regenwoud tot ultramoderne ziekenhuizen met een reeks aan specialismen, overal ter wereld zijn adventisten actief in de gezondheidszorg. In Nederland is er een verzorgingstehuis op adventistische grondslag.

ONDERWIJS

Ook heeft de wereldwijde kerk een netwerk van onderwijsinstellingen – van het laatste tot hoogste niveau. Onder de bijna 6.000 instituten zijn er 95 die onderwijs geven op hbo en universitair niveau. In Nederland is de christelijke basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide (Utrecht) erg populair bij ouders in de wijde omgeving van Zeist

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De humanitaire tak van de kerk is ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Dit is een onafhankelijke stichting met vestigingen in circa 140 landen, waaronder Nederland. Wereldwijd is het een van de grotere christelijke organisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

28 GELOOFSPUNTEN

Het geloof van de zevendedagsadventisten is samengevat in 28 geloofspuntenAdvent, het ledenblad van de kerk, publiceert ieder kwartaal een bespreking van één of meerdere geloofspunten. Voor wie liever een boek in handen heeft schreef ds. Reinder Bruinsma Wat zevendedags-adventisten geloven,

.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.