Advent 1 2023

Het thema is deze keer Verlangen. Verschillende auteurs belichten dit thema: met het verlangen van het nieuwe bestuur, via interviews met onder andere Marianne Thieme (‘we moeten een gezonde aarde overlaten voor onze kinderen en kleinkinderen’) en het verlangen vanuit het adventistische geloof.  We wensen u veel leesplezier!

Download

 

 

 

Contact 1 2023

Kennis is een breed begrip. Dat laten de auteurs van de artikelen in het eerste nummer van Contact in 2023 op gevarieerde wijze zien. Kennis doe je op tijdens het opgroeien in het gezin, op school of in ontmoeting met anderen. In de Bijbel heeft God zich geopenbaard als de bron van alle kennis. Als gelovigen mogen we levenslang leerlingen van Hem zijn. We staan aan de vooravond van Pasen waar we Jezus’ opstanding gedenken. Paulus zegt in de Bijbel vol overtuiging tegen ons: ‘Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos’ (1 Korintiërs 15-17).

Wij wensen u veel leesplezier!

Download

 

Advent 4 2022

Deze keer is het thema vernieuwing. Het wordt van verschillende kanten belicht. Tijdens het gehouden uniecongres was vernieuwing ook onderwerp van gesprek. Daarom ligt de vernieuwingsfocus de komende jaren op evangelisatie en de jeugd. Het echtpaar Post-Guyt uit Urk koos in 2018 voor een grote vernieuwing in hun leven: zij bekeerden zich tot het adventistisch geloof en lieten zich dopen. Voor ontwikkelingsorganisatie ADRA is vernieuwing een andere manier van denken over bijvoorbeeld menstruatie. Vaak nog een groot taboe-onderwerp. In Zambia zijn nu enkele projecten opgezet waar dit onderwerp op de agenda staat op basisscholen. In projecten rond de stad Lusaka  komen veertig nieuwe toiletten op scholen waar ook gedacht is aan het beschikbaar stellen van maandverband voor menstruerende meisjes. Kortom: een zeer gevarieerd nummer. Wij wensen u weer veel leesplezier!

Download

 

Contact 4 2022

In deze tijd van het jaar vragen veel mensen zich af: waar gaan we naartoe in het nieuwe jaar? In het laatste nummer van Contact van 2022 – een uitgave van het ESDA-Instituut – staan veel richtinggevende verhalen. Over onder andere je richtingsgevoel op de weg, over de richtingwijzers in het christelijk leven en over de wijzen uit het Oosten die de richting van de ster volgden. Arnoud van den Broek sloeg letterlijk een andere richting in en begon aan een theologiestudie tot predikant.
Download

Advent 3 2022

Het derde nummer van Advent staat in het teken van verbondenheid. De auteurs belichten dit vanuit verschillende hoeken. Die verbondenheid is in de maatschappij soms ver te zoeken, maar dat biedt ook kansen voor de kerk zo constateert hoofdredacteur Enrico Karg in zijn voorwoord: ‘De leden van de gemeente van Christus zullen boven de sociale ontwikkelingen in de maatschappij moeten staan.’ Speranza Lelystad laat in dit nummer zien hoe kerkelijke verbondenheid werkt. ‘We zijn een familiekerk.’ We publiceren dit nummer van Advent precies op de dag dat het vierdaagse Uniecongres begint: ‘Samen verder.’ Een verbonden thema. We wensen u weer veel leesplezier!
Download