Advent 4 2022

Deze keer is het thema vernieuwing. Het wordt van verschillende kanten belicht. Tijdens het gehouden uniecongres was vernieuwing ook onderwerp van gesprek. Daarom ligt de vernieuwingsfocus de komende jaren op evangelisatie en de jeugd. Het echtpaar Post-Guyt uit Urk koos in 2018 voor een grote vernieuwing in hun leven: zij bekeerden zich tot het adventistisch geloof en lieten zich dopen. Voor ontwikkelingsorganisatie ADRA is vernieuwing een andere manier van denken over bijvoorbeeld menstruatie. Vaak nog een groot taboe-onderwerp. In Zambia zijn nu enkele projecten opgezet waar dit onderwerp op de agenda staat op basisscholen. In projecten rond de stad Lusaka  komen veertig nieuwe toiletten op scholen waar ook gedacht is aan het beschikbaar stellen van maandverband voor menstruerende meisjes. Kortom: een zeer gevarieerd nummer. Wij wensen u weer veel leesplezier!

Download

 

Contact 4 2022

In deze tijd van het jaar vragen veel mensen zich af: waar gaan we naartoe in het nieuwe jaar? In het laatste nummer van Contact van 2022 – een uitgave van het ESDA-Instituut – staan veel richtinggevende verhalen. Over onder andere je richtingsgevoel op de weg, over de richtingwijzers in het christelijk leven en over de wijzen uit het Oosten die de richting van de ster volgden. Arnoud van den Broek sloeg letterlijk een andere richting in en begon aan een theologiestudie tot predikant.
Download

Advent 3 2022

Het derde nummer van Advent staat in het teken van verbondenheid. De auteurs belichten dit vanuit verschillende hoeken. Die verbondenheid is in de maatschappij soms ver te zoeken, maar dat biedt ook kansen voor de kerk zo constateert hoofdredacteur Enrico Karg in zijn voorwoord: ‘De leden van de gemeente van Christus zullen boven de sociale ontwikkelingen in de maatschappij moeten staan.’ Speranza Lelystad laat in dit nummer zien hoe kerkelijke verbondenheid werkt. ‘We zijn een familiekerk.’ We publiceren dit nummer van Advent precies op de dag dat het vierdaagse Uniecongres begint: ‘Samen verder.’ Een verbonden thema. We wensen u weer veel leesplezier!
Download

Contact 3 2022

Wie kent niet het lied van Herman van Veen ‘Opzij, opzij, opzij’. Laat het thema van het derde nummer van Contact (uitgegeven door het ESDA Instituut) nu Urgent! zijn. We hebben vaak haast in het leven, maar enkele auteurs in dit nummer van Contact laten juist weten dat rust nemen (onthaasten) ook belangrijk is. ‘Iets wat urgent is, is niet altijd belangrijk’, schrijft bedrijfsarts Willem van Rhenen. In de Bijbel komen ook urgentieverhalen voor zoals in het Marcusevangelie. Vier mannen brengen hun verlamde vriend op een draagbaar bij Jezus. Die onderbreekt Zijn betoog en spreekt de bevrijdende woorden tot de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis’ (Marcus 2:11). We wensen u weer veel leesplezier!

Download

 

Advent 2 2022

Het thema van Advent 2 is Duurzaamheid, een onderwerp dat enorm leeft in de samenleving. In dit nummer wordt het thema van vele kanten belicht: wat is de rol van de Adventkerk in de ecologische crisis, welke keuzes maakt de eigenaar van een adventistische kringloopwinkel en de kloof tussen theorie en praktijk als het om duurzaamheid gaat. Hoofdredacteur Enrico Karg schrijft in het voorwoord: ‘Het artikelenaanbod geeft een brede weergave van hoe duurzaamheid is toe te passen. De redactie hoopt op deze manier u te betrekken bij en enthousiast te maken voor een verantwoordelijk gebruik van de aarde.’ Veel leesplezier!

Download