Nieuws van de Generale Conferentie Atlanta

Afgevaardigden naar de Generale Conferentie van Zevende-dags Adventisten hebben in Atlanta wijzigingen aangebracht in de manier waarop de kerk is gestructureerd.

De afgevaardigden naar de Generale Conferentie hebben, met de enorme groei van de wereldkerk in het achterhoofd, besloten tot een reorganisatiestructuur. Het besluit formaliseert de vorming van unies van kerken, waarbij de typische “conferentie”-structuur uitgesloten wordt. Dergelijke structuren komen al voor in gebieden met een klein ledental. Voor informatie over de wijzigingen die dit tot gevolg heeft zij verwezen naar http://news.adventist.org/2010/06/session-approves-loc.html

 

De algemene vergadering van de Generale Conferentie wordt geleid door een Session Steering Committee (verantwoordelijk voor het verloop en de bewaking van de agenda waarover de meer dan tweeduizend afgevaardigden zich buigen). Afgevaardigden stemden voor een wijziging van de statuten en huishoudelijke reglementen waardoor alleen dit comité de bevoegdheid krijgt nieuwe zaken toe te voegen aan de reeds goedgekeurde agenda.  Hiermee wil men voorkomen dat individuen of groepen op het laatste moment voorstellen op tafel leggen die de kerkleiders als controversieel beschouwen. Deze verandering zal bijdrage aan de rust en orde tijdens vergaderingen. In het verleden hebben onverwachte voorstellen vaak afgeleid van zaken waarom het eigenlijk draait.

 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.