Raad van Kerken stemt in met geassocieerd lidmaatschap Adventisten

De Raad van Kerken heeft op haar vergadering van 16 juni 2010 het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten in Nederland de status van geassocieerd lidmaat verleend.

 

Onlangs heeft de Raad nieuwe statuten aangenomen die kerken drie mogelijkheden bieden om mee te doen. Het  reguliere lidmaatschap, het kandidaat lidmaatschap (nu aanzienlijk verkort in duur) en het geassocieerd lidmaatschap. Alleen reguliere leden kunnen stemmen over voorstellen die in de Raad worden gedaan.

Het geassocieerd lidmaatschap is speciaal bedoeld voor kerken die wel mee willen praten maar niet volledig lid kunnen worden (met alle verplichtingen en rechten van dien). Tevens is deze vorm van lidmaatschap bedoeld voor groeperingen die geen belijdenis hebben of geen kerkgenootschap zijn.

Het Algemeen Kerkbestuur van de Adventkerk is ingenomen met de stemming in de Raad en blij met deze mogelijkheid in gesprek te blijven met andere kerken en groeperingen. Het geassocieerd lidmaatschap is geheel in lijn met besluiten die in 2002 en 2007 door afgevaardigden naar de landelijke congressen van de Adventkerk zijn genomen. Tevens past het in het internationaal beleid geformuleerd in de working policies van de Generale Conferentie der Zevende-dags Adventisten. Daarin word gevraagd in gesprek te blijven met landelijke en lokale raden van kerken op basis van een waarnemerschap of iets dat daar op lijkt. Het geassocieerd lidmaatschap voldoet aan dat beleid.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.