Veilige Kerk

Misbruik en (huiselijk) geweld gaan niet aan de kerken voorbij. Ook niet aan de Adventkerk. Vaak beseffen we niet wat de omvang van het probleem is en weten we niet hoe we het in de gemeente moeten aanpakken. We sluiten onze ogen, bedekken het met de mantel der liefde en weten niet welke wettelijke verplichtingen we hebben.

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten wil daarom extra aandacht geven aan een veilige kerkomgeving voor jong en oud. Geweld, misbruik, pesten … het hoort allemaal niet thuis in een christelijke gemeenschap. God gaat een relatie aan met heel de mens: lichaam en geest. Wanneer het lichaam of de geest van een medemens iets wordt aangedaan raakt dat ook God. Ieder mens draagt immers zijn beeld. Wij zijn aan God en onszelf verplicht een veilige omgeving te bieden, waar geweld en misbruik in welke vorm dan ook, wordt voorkomen of aangepakt.

Vertrouwenspersonen

Wij hebben vertrouwenspersonen waar je terecht kunt met al je vragen en een goed gesprek.

Trainingen

Op verschillende momenten zal in de training van ouderlingen, diakenen, jeugd-, kindersabbatschool-, scouting- en tienerleiders de Veilige Kerk aan de orde komen.

 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.