Zeventig jaar Vredenoord

In het jaar 2022 staat woonzorgcentrum Vredenoord – waarmee ons kerkgenootschap een bijzondere band heeft – helemaal in het teken van het 70-jarig bestaan.  In het eerste kwartaal is er een werkgroep in het leven geroepen die zich met de festiviteiten zou bezighouden. Iedere maand kwam de werkgroep bij elkaar om te bespreken wat er allemaal georganiseerd zou gaan worden. Verder lezen