Voorzitter

Automatisch

Vorige week sabbat (zaterdag) preekte ik in Rotterdam-Zuid over de gelijkenis uit Markus 4:26-29. Het zaad (het Woord van God) dat vanzelf vrucht draagt. In de oorspronkelijke taal staat “automatisch.”

Van scherm tot scherm

Op het uniekantoor zijn de voorbereidingen voor a.s. Uniecongres in volle gang. Het eten voor 250 deelnemers moet worden besteld, staan er voldoende tafels in de zaal, waar komen de microfoons. Gisteren hebben we met een tweede groep dagvoorzitters proef gedraaid met het digitale systeem.

Kwestie van Kiezen

Vanmorgen liet ik aan een collega de nieuwste aanwinst zien van onze adventistische boekenuitgaven. Deze collega predikant hield het boek in zijn hand en zei “wat ben ik blij dat je me dit laat zien.”

Oog

Vanmorgen tijdens de dienst in de gemeente Rotterdam-Noord – waar ik voorging – was er tijd ingeruimd voor gezamenlijk gebed. In groepjes van twee, of drie personen werd er uitvoerig aandacht gevraagd voor de zieken, de uitdagingen in Rotterdam en het komende uniecongres.

EPC

Onder een strakblauwe hemel en met tropische temperaturen (tussen 32 – 36 graden Celsius) zijn we met 19 vertegenwoordigers uit Nederland aanwezig bij de Europese Predikanten Conferentie (EPC). Deze vindt plaats van 21 – 26 augustus in Rogaska Slatina in Slovenië.

9.63 seconden

Vandaag is de slotmanifestatie van de Olympische Spelen in Londen. In 2005 kreeg Londen de Spelen toegewezen en sindsdien is de stad in voorbereiding geweest voor dit mega evenement. En over enkele ogenblikken behoort het tot de geschiedenis. Het is weer voorbij.

Vertrouwen op God

In zijn laatste weblog zegt Reinder Bruinsma dat de kerk niet van ons mensen is, maar uiteindelijk van God (zie http://reinderbruinsma.com). Diezelfde overtuiging kwam naar voren toen Karel van Oossanen – in de tachtiger jaren van de vorige eeuw – de dienst van Woord en Gebed leidde ter nagedachtenis van Freek Voorthuis. Als leider van Gods kudde is het vertrouwen op Gods voorzienigheid van het allergrootste belang.

Deze zomer

Deze zomer hebben mijn vrouw en ik onze vakantie in tweeën geknipt. Normaal gesproken gaan we jaarlijks de laatste drie weken van augustus er op uit, maar nu hebben we al een week genomen (eind juni) en is er nog wat tegoed eind augustus.

Eigenwijze woerd

Rob Schouten beschrijft vandaag in zijn column dat hij met plezier langs het Concertgebouw fietst, vlakbij bij hem op de hoek waar hij woont. Zijn beschrijving van de voorliefde voor de klassieke tempel ga ik hier niet dunnetjes over doen. Maar in gedachten zie ik hem fietsen langs het Museumplein en dat hij daar lol aan kan beleven. Dat vind ik het vermelden waard.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.