Gezond en Gezegend 2012!

Het is vandaag 31 december, de laatste dag van het jaar 2011.

Meestal is dat een tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Een tijd om te reflecteren. Een tijd om niet alleen maar achterom te kijken, maar ook om vooruit te kijken.

Uiteraard kijk ik terug naar het jaar dat achter ons ligt. Ik laat alles nog een keer de revue passeren. Op TV, radio en het internet verschijnen allerlei Top zoveel lijsten. Alles wordt in kaart gebracht: Welke persoon in een bepaalde categorie de beste was, welke band/artiest het meest is gedownload is et cetera. Er worden op Tv jaaroverzichten van het nieuws uitgezonden en het jaar wordt traditioneel afgesloten met een oudejaarsconference.

Begrijp mij niet verkeerd, die verschillende lijsten zijn leuk maar eigenlijk niet belangrijk. Natuurlijk het is goed om te leren wat er het afgelopen jaar beter had gekund. Want daarmee kan je dan in het nieuwe jaar je voordeel er mee doen.

Ook ik als Adventist kijk terug naar het afgelopen jaar. Heb ik mij volledig ingezet? Zijn de keuzes die ik gemaakt heb altijd juist geweest? Maar belangrijker nog ik kan terug zien naar die momenten dat God heel dichtbij is geweest! En dat geeft mijn dan weer hoop voor de toekomst, daar waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Het geeft mij ook weer energie om die zegen te delen met mensen die dat nog missen.

Ik wens iedereen een gezond en gezegend 2012!

counter statistics
.

Crisis in Nederland

Deze blog verschijnt op 23 december 2011. Het is crisis in Nederland. Dat wordt me iedere dag ingepeperd door stemmen uit de radio, gezichten op de televisie.

We hebben het voor elkaar gekregen om onszelf massaal de diepte in te praten het afgelopen jaar.
Er zijn bijna zestien miljoen slachtoffers te betreuren.
Ik heb duizenden ervan doelloos en verdwaasd zien lopen in de winkelstraten van onze steden. Crissis

Ik hoor de vluchtelingen boven mij in de vliegtuigen op weg naar de helende zon.
Duizenden levens zijn gelukkig gered door de aanschaf van winterbanden……

Er zijn wel slachtoffers. Zeker één miljoen. Het zijn de bijna onzichtbare mensen.

Zij die onder de armoedegrens leven:
Zij die moeten kiezen tussen voldoende tanden of voldoende eten.
Zij die altijd net niet in de koopkrachtplaatjes van een kabinet passen.
Zij die net niet genoeg stemmen opleveren om werkelijke politieke aandacht te trekken.
Zij die net buiten het sociale gezichtsveld van de macht vallen.
Zij die straks de reis naar het aangewezen “beste ziekenhuis” niet kunnen betalen.
Zij die hun kinderen het eigen risico moeten laten lopen.
Zij die krom blijven lopen omdat de fysio vertelt dat de zevende behandeling 60 euro kost.
Zij die altijd de belastingverlaging betalen.
Zij die de hypotheekaftrek bekostigen.
Zij die afhankelijk worden gemaakt van de goedgeefsheid van anderen.
Zij die ………………………………………
Zij die ………………………………………

Waarom moet ik ineens denken aan de God van Psalm 146?

die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

Is dat wat of wie de herders hoopten te vinden?

Gerard Frenk
Secretaris NUC
.

Een hoge prijs voor de vrede

In de zomer van 1995 tijdens het wereldcongres van de Adventkerk in Utrecht werkte ik samen met Kare Lund (toen jeugdleider van Noorwegen) voor IMPACT ’95, het jeugdprogramma van de wereldkerk.  Terwijl de vergaderingen van de kerk bezig waren in het Jaarbeurs complex gingen wij met de jeugd de straten op. Voor gesprekken, zingen, getuigenis en mime.

Kare bood me aan om na het wereldcongres gebruik te maken van zijn zelfgebouwde ‘stuga’ (vakantiehut) in Noorwegen. Daar hebben we toen als gezin erg van genoten ( en vier zomers daarna ook). Eveneens ontmoetten we dan ook Kare en zijn vrouw Kristel.

We troffen elkaar ook in Pakistan toen ik daar was voor een ADRA project. Hij was met Kristel en hun jongste zoon André met de auto (een stoere Landrover) vanuit Oslo naar Lahore (Pakistan) gereden! Kare was toen inmiddels ADRA directeur van Noorwegen.

Eind 2002 hadden we een e-mail wisseling. Hij eindigde de laatste mail met de opmerking: als we elkaar niet ontmoeten, dan zien we elkaar bij de Benjamin poort van het Nieuw Jeruzalem.

Dat was het laatste contact. In 2003 werd hij op brute wijze vermoord door de huursoldaten van Taylor in het door burgeroorlog verscheurde Liberia. Hij was er voor een ADRA project.

Nobelprijs van de Vrede overhandigd in het stadhuis van Oslo

Op 9 december ’11 (vorige week vrijdag) werd aan de president van Liberia en twee andere vrouwen de Nobelprijs van de Vrede overhandigd in het stadhuis van Oslo. Voorafgaande aan deze huldiging waren twee vrouwen uit Liberia (waaronder de president Ellen Johnson Sirleaf) op bezoek in het ADRA kantoor in Oslo.

Daar waren ook Kristel Lund en  Annika, dochter van Kare en Kristel bij. Eén van de vrouwen uit Liberia, Leymah Gbowee, vertelde dat zij op de dag dat Kare werd vermoord, hem had ontmoet.  Samen met Kare’s ADRA collega van Liberia en hun chauffeur. Zij moesten door dezelfde checkpoint. De soldaten waren agressief en zij als enige vrouw voelde zich absoluut niet veilig. ‘Word ik verkracht? Vinden ze geld in onze auto?’  – zo waren haar gedachten.  Maar zij kon ongedeerd verder gaan.

 ’s Avonds hoorde zij het nieuws in Monrovia dat Kare en zijn collega en hun chauffeur niet op de plaats van bestemming waren aangekomen. Zij waren zoek. Drie dagen later bleek dat zij op zeer wrede wijze ware omgebracht door deze op geld en wraak beluste krijgers.

Een week na dit drama heeft Leymah Gbowee haar baan als maatschappelijk werker opgezegd om zich volledig te wijden aan het protest tegen de wreedheid van het leger en zich in te zetten voor vrede in haar land. Het was deze vastbeslotenheid die haar uiteindelijk bracht naar Oslo om de Nobelprijs voor Vrede in ontvangst te nemen. Het Oslo van Kare Lund.

zie ook www.ted-adventist.org

 

counter statistics
.

“Van Huis naar Thuis”

Een persoonlijk verslag van de Seniorendag

Op sabbat 15 oktober trok een groot aantal senioren naar Vianen trok en daar werd onthaald door leden van de werkgroep Senioren. Thema van deze sabbat was ontleend aan het bekende boek: “Vanwaar, Waartoe, Waarheen” van wijlen ds. F.J. Voorthuis.

Aangekomen in de zaal, luisterden wij naar Invocation, een kleine zanggroep dat indrukwekkend en op perfect harmonieuze wijze diverse gospel liederen ten gehore bracht. Prachtige “preludes” die ons inspireerden open te staan voor de overdenkingen die zouden volgen. De predikanten Wim Altink, Henk van Rijn en Jakob Engelgeer hebben onze adventistische stamina weten te stimuleren!

Theologisch en Advent-geschiedkundig goed voorbereid, hoogstandjes wat presentaties en vooral inhoud betreft, doorweven met ietwat hilariteit om spanning te doorbreken.

Uitgangstekst gekozen door onze unievoorzitter was Joh. 14: 1-7. Hij toonde terecht aan dat “het huis van Mijn Vader” niet zozeer als ‘huis’ of ‘woning’ verstaan moet worden maar in de zin van de mensen in dat huis.

Gen. 46:31 blijkt een metafoor voor de gemeenschap van de familieband van Gods kinderen.

Deze geloofsgemeenschap zal blijven dank zij Gods [Christus’] liefde en genade, omdat het “zal overgaan in het eeuwig samenzijn.”

Vanwaar en Waartoe houden het antwoord in, zo stelde onze gastspreker, dat “ik mij bevind op de plek tussen Schepping en Toekomst.” Tijdens “het hier en nu” zijn wij al ‘het huis van de Vader’.” Waartoe? “Om de liefde van God te ervaren en te delen met anderen.”

Na de lunchpauze gaf de archivaris van de Nederlandse Unie, ds. Henk van Rijn, op indrukwekkende wijze informatieve terugblikken op enkele markante adventistische personen, zoals F.J. Voorthuis, L.Conradi, J. Wintzen, H.K. LaRondelle e.a.

Geschiedenis is gewoonlijk het opsommen van personen, plaatsen en gebeurtenissen enz. Henk van Rijn wist zijn presentatie echter zó interessant te brengen dat er af en toe gelachen kon worden. Anecdotes, persoonsschetsen, hier en daar doorweven met op de lachspieren prikkelende uitspraken. Alles werd zo levendig voorgehouden dat wij het a.h.w. konden “zien”! Tevens wist hij de “spanning” erin te houden door enkele malen, met de wijsvinger omhoog, te zeggen, “Dat ga ik u zó vertellen.” Al met al: een buitengewoon interessante en professioneel gebrachte lezing.

Na het laatste muzikale onthaal door Invocation en een piano intermezzo door Peter Dingemanse, was onze laatste gastspreker ds. Jakob Engelgeer. Hij leidde onze gedachten in het derde aspect van het thema, “Waarheen”.

Dit denken wij zo langzamerhand wel te weten. Maar toen de vraag categorisch werd gesteld, reageerde een zuster vanuit de zaal: “Naar het graf!”.

Op dit antwoord had br. Engelgeer helemaal niet gerekend. Zijn – – – en ons – – -antwoord is: “Naar huis!”. Dat is totaal iets anders dan het graf.

Het begrip “huis” moet verstaan worden vanuit het Hebreeuwse woord [BaYiTH], dat zoveel inhoudt als gezin, familie, “clan”. Zo komen in onze Nederlandse taal ook woorden voor met joodse achtergrond en klank. Zo heeft ons woord “bajes” zijn wortels in dit Hebreeuwse woord in Genesis.

Waar willen wij zijn? In het huis van het gezin, van de familie van onze hemelse Vader òf  in het huis van bewaring [bajes]?

Lukas 15 werd door ds. Engelgeer aangehaald om aan te tonen dat de “verloren” zoon uiteindelijk was thuisgekomen! Thuis zijn is daar waar je je gelukkig weet; waar je je veilig voelt en waar je elkaar kunt vertrouwen.

De uiteindelijke realisering van ons thuis-zijn lezen wij in Opb. 21: 1-5. Dat God alles nieuw maakt en waar hij zelf bij ons zal wonen. Eén familie; één thuis!

Wij zijn nog steeds van het Hier-Nu-Maals, waarin wij God in ons leven kunnen vertolken, op weg naar het Hier-Na-Maals; dat is het eeuwig THUIS-zijn.

Ik vond het een bijzonder inspirerende seniorendag en wist mij al “Thuis” met zoveel geloofs-en-dus-familieleden om mij heen! Samen gelukkig, gezegend, blij en dankbaar. Van “hier-en-nu” naar “spoedig daar!” Samen bij onze Vader, God en Schepper en onze Herschepper, Christus Jezus.

Seniorenwerkgroep, en allen die deze seniorendag tot een unieke en dus onvergetelijke dag hebben gemaakt: heel, heel hartelijk dank!!!

 

Een senior participant,   André Stijnman.

 

 

De schepping

De Duitse adventist H. Stöber heeft een film gemaakt over de schepping. Deze film heeft vele duizenden mensen geboeid in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

schepping

Het projectteam “De schepping” brengt in het voorjaar de film naar Nederland. De Nederlandse Unie vindt het van groot belang dat gemeenten getuigen van hun geloof. Ook via deze weg wordt dat gedaan. In die zin kan de Nederlandse Unie dit initiatief waarderen.

De film is een bijdrage in het getuigenis van het geloof in God als Schepper van hemel en aarde. Ook laat het zien dat God nog steeds scheppende bezig is en daardoor hoop geeft, in de maatschappij, in de kerk en in persoonlijke levens. Deze film bestaat uit twee gedeelten.
In het eerste deel wordt ingegaan op argumenten met betrekking op schepping en evolutie. In het tweede gedeelte van de film wordt de zevendaagse scheppingsweek in beeld gebracht.

De Nederlandse Unie wil een kanttekening maken ten aanzien van de spreker in het eerste gedeelte, Dr. Walter Veith. Zijn vakgebied is biologie en vanuit die expertise levert hij een bijdrage aan deze film. Dr. Veith wordt veelvuldig uitgenodigd als spreker over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. De Nederlandse Unie distantieert zich van een aantal van zijn theologische standpunten, zoals Bijbelvertalingen, Islam enz. Daarvan is echter in deze film geen sprake; daarin gaat het alleen om schepping of evolutie. De Nederlandse Unie ziet het komende seizoen als een pilot.

Het projectteam en de Nederlandse Unie zullen medio 2012 een tussentijdse evaluatie houden om de plaatselijke projecten die gepland zijn voor de tweede helft van dat jaar met de opgedane ervaringen te begeleiden.