Boeiende penningmeestersdag over wijzigingen geldverkeer

De jaarlijkse penningmeestersdag verliep zondag 21 april succesvol. De aanwezige penningmeesters van lokale kerken keken terug op een nuttige middag vol waardevolle inzichten en het verwerven van hulpmiddelen om het betalingsverkeer binnen de wettelijke kaders te beheren. De bijeenkomst werd geopend door de algemeen secretaris, ds. Enrico Karg, die reflecteerde op de rol van Jozef als beheerder van het vermogen van de farao. Ook ging hij in en de manier waarop God zijn zakelijk inzicht inzette voor een hoger doel.

Belang van tienden

Vervolgens gaf landelijk penningmeester Rozita Panneflek-Reymond een Bijbelse toelichting op het belang van tienden en de besteding ervan aan de missie. De dag werd verrijkt met presentaties van experts zoals Frensly Pannflek (GCAS), Jeffrey Kyenkyenhene en twee experts van de Rabobank. Zij deelden waardevolle inzichten over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook gingen zij in op de toenemende eisen die de overheid stelt aan kerkgenootschappen voor het beheer van bankrekeningen. Frensly liet zien dat je businessconcepten kunt toepassen in je werk als penningmeester. Jeffrey benadrukte het belang om jeugd en jonge professionals bij het reilen en zeilen van de financiële zaken van de kerk te betrekken. Hij citeerde gedeeltes uit de Bijbel en geschriften van Ellen White: ‘Daaruit blijkt noodzaak en belang voor het inzetten van jonge mensen voor Gods werk.’

Wijziging bezitten bankrekening

Een belangrijke wijziging die werd besproken, is dat voortaan alleen rechtspersonen een bankrekening mogen bezitten. Voorheen was het mogelijk voor lokale gemeenten zonder rechtspersoonlijkheid om rekeningen te openen en te beheren, maar dit is nu niet meer toegestaan. Volgens onze statuten is de Nederlandse Unie de bevoegde rechtspersoon. Dit betekent dat in de toekomst alleen de Nederlandse Unie rekeningen zal openen namens de plaatselijke kerkgemeenten. De Rabobank zal de kerk assisteren bij het aanbrengen van deze noodzakelijke veranderingen. Rozita Panneflek-Reymond  na afloop: ‘We hebben veel complimenten ontvangen. Veel deelnemers zeiden: we gaan vaak naar de penningmeestersdagen, maar deze was uitzonderlijk goed. Dank U, Jezus!’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.