Vacature secretaresse/secretaris voor het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het Kerkgenootschap is op zoek naar een secretaresse/secretaris.

  

Taak bestaat uit ondersteunende werkzaamheden voor de voorzitter, secretaris en (deels) penningmeester. Een uitvoerige beschrijving kunt u op deze website vinden onder de knop werken bij

De boom van Anne Frank

Op 23 augustus is de “Anne Frank boom” omgewaaid tijdens een storm. De boom kreeg zijn naam omdat Anne Frank  erover geschreven had. De boom bleek wereldberoemd toen een schimmelziekte geconstateerd werd.  Vanuit de hele wereld kwam steun om de boom te behouden. Uiteindelijk is de boom nu geveld door een storm. Stadsdeel Amsterdam-Centrum wil de stronk van de boom in de grond laten zitten in de hoop dat er wellicht nieuwe scheuten uit voortkomen

In 2006 besloot Stadsdeel Amsterdam-Centrum om een  kastanjeboom te laten kappen omdat de boom voor bijna de helft was aangetast door een schimmel. Tijdens de tweede wereld oorlog keek Anne Frank vanuit haar schuilplaats op deze boomAnnefranktree
Ze verwijst er dan ook diverse keren naar. “Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar”, schreef ze in 1944.

Buurtbewoners verzetten zich toen heftig tegen de kap omdat ze meenden dat de boom zou kunnen overleven.  Een rechter moest tussen beiden komen en stelde dat de  boom moest worden behouden. Wereldwijd is er steun toegezegd en geld ingezameld om de boom te behandelen.

Nu de boom omgewaaid is lijkt alles over. Ondanks deze tegenvaller heeft de gemeente een moedig besluit genomen om de stronk van de boom te behouden.  Ze hoopt dat er nieuwe scheuten uit de stronk zullen voortkomen en dat er zo een nieuwe boom zal groeien. 

Dit verhaal doet me denken aan het volk Israël.  Het volk was eens heel ziek. De profeten hadden de diagnose reeds gegeven: Israël en zijn koningen waren ontrouw en deden onrecht (Micha, 1 + 2 Koningen). Pas toen er een hevige storm opstak, de koning van Babylon rukte met zijn leger op tegen Jeruzalem, viel de boom om.  Jeruzalem en de tempel werden verwoest en de  koning en zijn volk werden in ballingschap gevoerd. 

Met zo’n tegenvaller is het makkelijk alle hoop te verliezen. De moedige woorden van de profeet Jesaja vallen des te meer op.  De boom (het koningshuis van David) was om, en toch zag Jesaja  een kans, net als in het verhaal hierboven, dat uit de overgebleven stronk een nieuwe scheut zou groeien.  Met een nieuwe scheut zou de boom weer tot leven komen.  De profeet was overtuigd: “Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei” (Jesaja 11: 1). Als Christen geloven we dat Jezus van Nazareth die nieuwe scheut was.

De boom is belangrijk.  Het volk was symbool van redding en hoop. God had immers dit volk uit Egypte bevrijd en naar het beloofde land gebracht.  Maar ook toen de boom geveld was, heeft God een nieuwe scheut doen groeien uit de oude stronk.  Het is belangrijk voor jou/u om vanuit je raam elke dag deze boom te zien. God is trouw en biedt redding. .statistics

Anoniem

Het was een boeiende foto die Trouw afdrukte bovenaan bladzijde 12 en 13 op 14 augustus 2010. Het is avond. Voor twee pinautomaten van ING staan een tiental jongeren in de rij. Iemand draagt een petje,  een ander heeft zijn motorhelm nog op, en een derde draagt een rugzakje.

De automaten zijn helder verlicht. Aan de rechterautomaat zijn een meisje van een jaar of veertien en een jochie van om en nabij de acht aan het pinnen. Al kijkende besef je dat het ongebruikelijk druk is. De  gemiddelde leeftijd van de wachtenden is laag.

Het onderschrift luidt: Wat een sociaal netwerk al niet vermag: op Twitter gonsde het woensdag van de geruchten dat mensen “gratis”geld uit de ING-pinautomaten konden halen. Het leidde tot opgewonden taferelen.

De geruchten waren in omloop gekomen toen bleek dat ING een storing had. Via Twitter verspreidde het nieuws zich als een vuurtje dat je kon pinnen zonder dat er werd afgeschreven van je rekening. Dat het via Twitter liep verklaarde de jonge leeftijd van de mensen in de foto. Aan de houding van de groep te zien kenden ze elkaar niet. Wat hen bijeen had gebracht was een twitterbericht en de hoop op “gratis”geld.

Dacht men werkelijk dat er geld uit zou komen zonder registratie van pasnummer en pincode? Stonden de pinners stil bij de vraag van wie het geld was?

Toen ik de foto liet zien aan een collega op kantoor vroeg ze zich af of de anonimiteit van een pinautomaat hier geen rol speelde. Voor een generatie die is opgegroeid met “geld uit de muur” is geld nog anoniemer geworden dan het al was. Het komt uit een machine en is van “niemand”.  Het is zelfs zo anoniem geworden dat de jongeren  in de foto waarschijnlijk niet eens beseffen dat ze bezig zijn van zichzelf te stelen.

Het avondje “gratis” pinnen staat niet op zichzelf. Het is een verschijnsel dat zich alleen kan voordoen in een anonieme samenleving.  Men staat  in de rij voor een machine in plaats van een balie met medewerker. Niemand ziet je en jij hoeft niet in de ogen te kijken van de ander. Is dat niet een van de redenen waarom je op het internet de meest verschrikkelijke verwensingen en pesterijen tegenkomt?

Af en toe ontvang ik een anonieme brief. Gelukkig zijn ze per jaar op de vingers van een hand te tellen. De inhoud is nooit opbeurend of bemoedigend. De schrijver uit zijn dreiging op afstand, onzichtbaar, de ontmoeting mijdend. Hoe erg moet het niet zijn als je vandaag als burger van dit land de anonieme dreiging voelt van een miljoen stemmers die je het land uit willen hebben.

Inclusief

Enige tijd geleden is mijn collega, Piet Sol, noodgedwongen verhuisd. Als gevolg daarvan stond er op ons kantoor een aantal dozen met boeken die hij op het nieuwe adres niet kon bergen.

Bijna alle boeken hebben nieuwe kasten gevonden. Niet alle. Van de week lag ineens Wiersinga’s Geloven bij daglicht op mijn bureau. Bij het doorbladeren kwam ik een citaat van Feitse Boerwinkel tegen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Ik werd er door getroffen omdat het naadloos past bij het stuk Eenheid van de Adventkerk in Nederland, dat door het Algemeen Kerkbestuur als oproep aan alle adventgemeenten in Nederland is gestuurd. Het stuk is te vinden op deze website.

 

Ik parafraseer Boerwinkel: je kunt overheersend, antagonistisch en exclusief denken en spreken, waarbij tegenstellingen het meest op de voorgrond treden en beslissend zijn. De tijd waarin we nu leven vraagt om inclusief denken en spreken, dat wil zeggen een spreken en denken dat er principieel van uitgaat dat mijn welzijn niet verkregen wordt ten koste van of zonder de ander, maar alleen als de mens tegelijk het welzijn van de ander beoogt en bevordert.

 

Inclusief spreken en denken betekent niet dat er geen grenzen zijn en dat alles getolereerd wordt. Boerwinkel trok zelf heel concrete grenzen. Je pleegt verzet tegen alles wat laag en gemeen is. Je zwijgt niet, maar komt tussenbeide als een ander mens op welke manier dan ook beschadigd wordt. En, niet het minst belangrijk, je neemt je eigen overtuiging zo ernstig dat niet bij voorbaat alles van evenveel waarde acht. Boerwinkel: “inclusief denken is geen onverschilligheid voor de waarheid, (het) veronderstelt integendeel een hartstochtelijk zoeken ernaar (eventueel met felle discussies), maar altijd de ander als mens in zijn waarde latend.”

 

Met dank aan H. Wiersinga: Geloven bij Daglicht en F. Boerwinkel Inclusief denken

Blog counter

UPDATE: Grootste ramp in Pakistan

Een eerste update van de hulp in Pakistan. Na een eerst inventarisatie is duidelijk geworden dat medische hulp het belangrijkste is wat geboden kan worden.

Er is gekozen om hulp te bieden in de regio Nowshera, wat ongeveer twee uur rijden van Islamabad is. In Rawalpindi is een basiskamp opgericht. In Nowshera is het medische team. In het gebied bevinden zich ongeveer 200.000 mensen die nu hulp kunnen krijgen van de doktoren en verpleegsters. ADRA werkt samen met Karachi Adventist Hospital (KAH). Patiënten worden eerst ter plekke geholpen. Pas als blijkt dat ze meer zorg nodig hebben worden ze doorverwezen naar één van de ziekenhuizen in de omgeving. Door de samenwerking binnen CHAP(Christian Hospital Association of Pakistan) kunnen meer patiënten geholpen worden. ADRA biedt hulp aan elke slachtoffer die getroffen is door deze overstroming, ongeacht zijn cultuur, religie of achtergrond.
Voor meer informatie klik hier.