De boom van Anne Frank

Op 23 augustus is de “Anne Frank boom” omgewaaid tijdens een storm. De boom kreeg zijn naam omdat Anne Frank  erover geschreven had. De boom bleek wereldberoemd toen een schimmelziekte geconstateerd werd.  Vanuit de hele wereld kwam steun om de boom te behouden. Uiteindelijk is de boom nu geveld door een storm. Stadsdeel Amsterdam-Centrum wil de stronk van de boom in de grond laten zitten in de hoop dat er wellicht nieuwe scheuten uit voortkomen

In 2006 besloot Stadsdeel Amsterdam-Centrum om een  kastanjeboom te laten kappen omdat de boom voor bijna de helft was aangetast door een schimmel. Tijdens de tweede wereld oorlog keek Anne Frank vanuit haar schuilplaats op deze boomAnnefranktree
Ze verwijst er dan ook diverse keren naar. “Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar”, schreef ze in 1944.

Buurtbewoners verzetten zich toen heftig tegen de kap omdat ze meenden dat de boom zou kunnen overleven.  Een rechter moest tussen beiden komen en stelde dat de  boom moest worden behouden. Wereldwijd is er steun toegezegd en geld ingezameld om de boom te behandelen.

Nu de boom omgewaaid is lijkt alles over. Ondanks deze tegenvaller heeft de gemeente een moedig besluit genomen om de stronk van de boom te behouden.  Ze hoopt dat er nieuwe scheuten uit de stronk zullen voortkomen en dat er zo een nieuwe boom zal groeien. 

Dit verhaal doet me denken aan het volk Israël.  Het volk was eens heel ziek. De profeten hadden de diagnose reeds gegeven: Israël en zijn koningen waren ontrouw en deden onrecht (Micha, 1 + 2 Koningen). Pas toen er een hevige storm opstak, de koning van Babylon rukte met zijn leger op tegen Jeruzalem, viel de boom om.  Jeruzalem en de tempel werden verwoest en de  koning en zijn volk werden in ballingschap gevoerd. 

Met zo’n tegenvaller is het makkelijk alle hoop te verliezen. De moedige woorden van de profeet Jesaja vallen des te meer op.  De boom (het koningshuis van David) was om, en toch zag Jesaja  een kans, net als in het verhaal hierboven, dat uit de overgebleven stronk een nieuwe scheut zou groeien.  Met een nieuwe scheut zou de boom weer tot leven komen.  De profeet was overtuigd: “Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei” (Jesaja 11: 1). Als Christen geloven we dat Jezus van Nazareth die nieuwe scheut was.

De boom is belangrijk.  Het volk was symbool van redding en hoop. God had immers dit volk uit Egypte bevrijd en naar het beloofde land gebracht.  Maar ook toen de boom geveld was, heeft God een nieuwe scheut doen groeien uit de oude stronk.  Het is belangrijk voor jou/u om vanuit je raam elke dag deze boom te zien. God is trouw en biedt redding. .statistics

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.