Over ons

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, vaak de Adventkerk genoemd, is een protestants kerkgenootschap. Zevendedagsdventisten leven met de Bijbel als leidraad. Dat is de reden dat ze samenkomen op sabbat (zaterdag). In Nederland telt het kerkgenootschap ongeveer 6.000 gedoopte leden. Er zijn 64 plaatsen van samenkomst door het hele land.

De kerk werd opgericht in 1863 en groeide uit tot een wereldwijde beweging, met samenkomsten in 204 landen. Ten minste 19 miljoen personen beschouwen zichzelf wereldwijd als adventist. Dat aantal blijft groeien.

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN

Zevendedagsadventisten willen praktische en bewuste christenen zijn. Bijbelstudie en trouw zijn aan de beginselen van de Bijbel geven richting aan hun leven. Er zijn veel overeenkomsten met andere christenen. Het brandpunt is Christus: zijn persoon, voorbeeld en wat Hij deed voor de mens. Specifieke kenmerken van het adventisme zijn verwoord in de naam van de kerk: de zevende dag en de wederkomst van de Heer (advent). Zoals gezegd vieren zevendedagsadventisten de Bijbelse sabbat, de zevende dag, van vrijdagavond tot zaterdagavond. Dat is hun wekelijkse rustdag. Daarnaast wordt de wederkomst van Christus en de gebeurtenissen daaromheen sterker benadrukt dan bij andere christelijke stromingen. Daarom is ook dat element opgenomen in de naam.