Gezondheid en welzijn

De afdeling Gezondheid  en welzijn is er voor u, om u handvatten te geven voor de bevordering van uw eigen gezondheid en die van anderen.

Wij vormen de afdeling:

Afdelingshoofd Celeste Hoff

Adjunct afdelingshoofd Daphne Ene

Raadslid Gabrielle Berger

Missie en visie is gebaseerd op het voorbeeld van onze Heer in Marcus 6:6: ‘En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.’

Missie

Ons doel is mensen te begeleiden om gezond(er) te leven, op lichamelijk, mentaal, sociaal en geestelijk gebied, zoals God het bedoeld heeft. We laten ons hierbij leiden door de Bijbel,  de geest der profetie en empirisch onderbouwde wetenschap.

We trachten ons doel te bereiken door het organiseren van trainingen, lezingen en gezondheidsweekenden, en het aanstellen en coachen van gezondheidscoördinatoren in de gemeenten, en door andere methoden die deze doelstelling bevorderen.

Visie

De gezondheidsboodschap is bekend bij de leden en wordt ingezet in het contact naar personen buiten de kerk.
• Binnen vijf jaar werkt 80% van de gemeenten met een gezondheidscoördinator.
• 80% van de gezondheidscoördinatoren zijn getraind om de gezondheidsboodschap over te brengen naar de leden.
• vergroten met 50% van de activiteiten rondom het gezondheidswerk in de gemeenten.

Hands on training

Van 12-16 juni hield de afdeling een hands on training rond gezondheid: Lees hier het verslag.

Weekend rond Gezondheidsboodschap

De afdeling organiseert in het najaar (18-20 oktober) een speciaal weekend rond onze Gezondheidsboodschap. Meld je snel aan!