ESDA Instituut

WEBSITE

ESDA Instituut

KVK

41177170

RSIN

2691048

ADRES

Amersfoortseweg 18
Huis ter Heide

TELEFOONNUMMER

030-6931509

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel: het geven van materiële en immateriële steun aan het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, tot verkondiging van het evangelie door middel van schriftelijke en/of electronische cursussen, andere media en evangelisatieprojecten die daaruit voortvloeien en/of daarmee samenhangen.

BELEIDSPLAN

Optimisme: Esda gelooft dat we door het materiaal dat we hebben een relatie met God kunnen aanbieden. Via het blad Contact laten we adventisten delen in wat we doen en maken hen daarmee enthousiast. Het werk van Esda helpt mensen om deel te worden van een Adventgemeente.

Dienstbaarheid: Wij stellen ons dienstbaar op om de cursisten te begeleiden in hun zoektocht naar God. Medegelovigen kunnen ons materiaal ook gebruiken voor Bijbelstudie.

Levenskwaliteit: We bieden aan voor cursisten en hun problemen te bidden. Integratie van cursisten in lokale gemeenten, waarin cursisten de weg naar Gods Koninkrijk leren kennen. Door het werk van Esda worden cursisten positieve, zelfbewuste christenen.

ACTIVITEITENVERSLAG

VERMOGENSPOSITIE, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING LASTEN

Staat van Baten en Lasten 2023

BELONINGSBELEID

Onbezoldigd.

SAMENSTELLING BESTUUR

Rob de Raad Voorzitter
Enrico Karg Algemeen secretaris
Rozita Panneflek-Reymond Penningmeester
Joanne Balk
Rudy Dingjan