Publicaties

Bestuur Adventkerk herkozen op Uniecongres

Het was een volle agenda tijdens het vierdaagse congres (27-30 oktober) in de Bethaniëkerk in Almere. Vier dagen lang werd er teruggeblikt op de afgelopen vijf jaar, maar vooral ook vooruitgeblikt naar de toekomst.

Long right arrow Lees meer

Congres Unie was te volgen via livestream

Vanaf donderdag 27 oktober a.s. vanaf circa 18.00 uur vond het vijfjaarlijkse congres plaats van de Nederlandse Unie (Adventkerk) waar belangrijke besluiten werden genomen voor de toekomst van ons kerkgenootschap. Het congres werd zondag 30…

Long right arrow Lees meer

Advent 3 2022: Verbondenheid

Het derde nummer van Advent staat in het teken van verbondenheid. De auteurs belichten dit vanuit verschillende hoeken. Die verbondenheid is in de maatschappij soms ver te zoeken, maar dat biedt ook kansen voor de…

Long right arrow Lees meer

Gebedsweek 2022 in teken discipelschap

Ook dit jaar vindt er weer een Gebedsweek plaats: 5-12 november. Het is wereldwijd een bezinningsweek voor zevendedagsadventisten.

Long right arrow Lees meer

Prayerroom open tijdens congres Unie

In de afgelopen weken kwam een aantal leden online bij elkaar om samen te bidden voor het uniecongres, maar ook voor elkaar en voor anderen.

Long right arrow Lees meer

55+ dag: ‘Oog voor elkaar’

Na twee jaar uitstel kon er op sabbat 1 oktober jongstleden weer een 55+ dag plaatsvinden. Veel leden in deze leeftijdscategorie keken er reikhalzend naar uit. Eindelijk weer in contact met elkaar vanuit het hele land.

Long right arrow Lees meer

Zeventig jaar Vredenoord

In het jaar 2022 staat woonzorgcentrum Vredenoord – waarmee ons kerkgenootschap een bijzondere band heeft – helemaal in het teken van het 70-jarig bestaan.  In het eerste kwartaal is er een werkgroep in het leven…

Long right arrow Lees meer

Kindersabbatschool Zion Hoogvliet bestudeert Nebukadnessar

Tieners uit de kindersabbatschool van de Zion-gemeente in Hoogvliet hadden op zaterdag 17 september een lange zit. Na de eredienst haastten zij zich naar hun ruimte van waaruit zij met eigen ogen een metershoog beeld…

Long right arrow Lees meer

‘Inspirerend’ Europees congres Spaanstalige kerkleden

Van 6-8 oktober kwamen de Spaanstalige kerkleden uit Europa bijeen voor hun tweejaarlijkse congres. Deze keer werd de bijeenkomst in Amsterdam gehouden.

Long right arrow Lees meer

Boeiende en informatieve penningmeestersdag

Op zondag 9 oktober kwamen meer dan vijfentwintig lokale penningmeesters bij elkaar in het Koetshuis voor een ontmoetings- en informatiedag.

Long right arrow Lees meer