Beleidsplan

Het uniecongres vorig jaar heb ik een beetje in een waas meegemaakt. Als ik terugdenk staan er een aantal hoogtepunten mij bij. Ook een aantal dieptepunten zie ik voor ogen. Ik weet nog steeds niet wat ik gezegd heb vanaf podium toen ik verkozen was tot secretaris.

Definitieve Beleidsplan 1

Wat ik wel herinner is het besluit over het beleidsplan. ‘De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op uiterlijk 6 maanden na het beëindigen van het uniecongres een beleidsplan te publiceren…’ Ik weet nog dat ik toen dacht ‘O, 6 maanden, dat moet wel lukken.’ Dat gedachte stallen we maar onder jeugdige optimisme. 6 maanden is heel erg kort voor een beleidsplan. Tenminste, kort voor een goede, concrete beleidsplan.

Ondertussen zijn we 10 maanden verder, en het beleidsplan is af. Ik heb letterlijk 5 minuten geleden de laatste hand aan het plan gelegd.

Ik durf niet eens te gokken hoeveel uren ik in dit plan heb gestopt. Dagen heb ik samen met de anderen in de beleidsplancommissie gezeten: de afdelingshoofden stimuleren om een stuk over hun afdeling te schrijven, de stukken van de afdelingen te redigeren, het algemeen beleid schrijven, tussenrapportages aan het Algemeen Kerkbestuur en de predikanten geven, ga zo maar door. En dan ben ik maar één van de velen die aan dit plan hebben gewerkt.

Als ik nu naar het plan kijk, ben ik trots. Trots op mijn kerk. Trots op de plannen die we hebben. Trots dat adventisten nog steeds elke dag mensen bereiken met Gods liefde. Trots dat jonge mensen hun leven wijden aan God. Trots dat ik de Heer mag dienen als secretaris van zijn kerk in Nederland.

Ik hoop dat ik niet de enige ben die trots is op mijn kerk. Ik hoop dat in de komende tijd steeds meer mensen deze goede trots zullen koesteren, en dat wij als Nederlandse adventisten een blijvende invloed zullen hebben op de mensen om ons heen.

Nieuwe ideeën en inspiratie

Volwassenen die kinderliedjes zingen en in actie zijn op een hindernisbaan. foto 5
Voorbijgangers kijken op zondag 22 september nieuwsgierig naar wat er allemaal gaande is op landgoed Oud Zandbergen. 

 Honderdtwintig kindersabbatschoolleiders uit het hele land zijn naar de jaarlijkse trainingsdag gekomen. Ze zijn op zoek naar nieuwe ideeën, materialen en inspiratie. En die vinden ze meer dan genoeg.foto 3 (2)

De dag begint met het leren van nieuwe liedjes en het krijgen van informatie over wat het nieuwe seizoen voor de kinderen en leiding in petto heeft. Daarnaast vertelt Frensly Panneflek in zijn bemoediging hoe Paulus een geestelijke coach voor Timoteüs was en hoe wij dat ook voor de kinderen in onze omgeving kunnen zijn.

Workshop Creatief met Bijbelteksten

Workshop Creatief met Bijbelteksten

Na de plenaire sessie staan de workshops op het programma. Er is keuze uit zes workshops in totaal. Zo is er bijvoorbeeld een workshop creatief met Bijbelteksten en een workshop Davidische dans. Ook zijn er workshops met een serieuzer karakter, zoals de veilige kerk of omgaan met verlies.20130916_135017

Aan het eind van de dag is het een drukte van jewelste in de ‘winkel’. De deelnemers kunnen hier verschillende soorten Christelijk knutselmateriaal  aanschaffen voor de kinderen in hun gemeente. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt.

Mocht je deze dag gemist hebben of verheug je je nu al op de volgende keer, schrijf dan alvast zondag 9 november 2014 in je agenda. Dan biedt het Kinderpastoraat van het Landelijk Kantoor opnieuw een trainingsdag aan.foto 1 (3)

 

Beleidsplan 2012-2017

Definitieve Beleidsplan 1Na vele maanden overleg, brainstormen en plannen is het beleidsplan voor de periode 2012-2017 gereed.

In de komende tijd willen wij extra investeren in drie dingen die mensen vandaag de dag nodig hebben. Drie dingen die van nature deel zijn van het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit. In een wereld van crisis, waar duizenden hun vertrouwen in systemen en overheden verloren hebben, biedt God optimisme. In een wereld waar de gewone persoon alleen aan zichzelf denkt, zijn wij dienstbaar. In een wereld vol ziekte, zorgen en stress, een wereld waar velen de zin van het leven niet zien, biedt het adventisme levenskwaliteit.

Hierdoor zullen adventisten kunnen zeggen dat hun kerk ‘een kerk is om trots op te zijn!’

U kunt het complete beleidsplan hier downloaden. Gezien dat het document 40 pagina’s lang is, kunt u ook de verkorte versies in drie delen lezen: Een kerk om trots op te zijn, Investeren in optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit en Stand van zaken uniecongresbesluiten. Later dit jaar zal er een boekje uitkomen voor alle leden met een samenvatting van het beleid.

Sabbatschool 2014

2014 wordt een spannend sabbatschooljaar! Het sabbatschoolmateriaal wordt vernieuwd. Aan de ene kant behoudt het boekje zijn vertrouwde inhoud: een volledige vertaling van de wereldwijde lessen. Aan de andere kant zijn er vernieuwende toevoegingen om leden en gemeenten alternatieven te geven.

sabbatschool harderwijkWat is er nieuw?

Vanaf 2014 gaan we werken met een halfjaarlijks boekje voor volwassenen. Dit maakt het makkelijk voor de verspreiding en is kostenbesparend op zowel druk- als verzendkosten.

Er is al lange tijd de vraag naar een nieuwe jeugdles. Deze wordt nu ingevoegd in het volwassenboekje en zit op de bladzijde na ‘verdieping voor jong en oud’. De jongeren zullen voortaan dezelfde thema bespreken als de volwassenen.

Lange tijd waren de tienerlessen alleen digitaal beschikbaar. In 2014 zijn de tienerlessen weer als boekje leverbaar.

Er komt een nieuw boekje uit van dr. Jean Claude Verrecchia Waar woont God? Als eerste boekje in een nieuwe serie Adventistische perspectieven. Dit boekje gaat, net als het sabbatschoolmateriaal, over het heiligdom en is een fantastisch hulpmiddel bij de les van het vierde kwartaal dit jaar. Aanbiedingsprijs € 12.95!

Reële prijs

Vanuit het Landelijk Kantoor zetten we ons voor de volle 100% in om 2014 tot een voorspoedig sabbatschooljaar te maken. Onze kerk heeft een fantastisch studiesysteem met zeer veel goede materialen. Dit moeten we in stand houden. Dat kan alleen als we er de prijs voor betalen die het kost. De nieuwe bestellijsten zijn rondgestuurd naar de lectuursecretarissen. Zoals u zult ontdekken hebben we helaas de prijzen moeten verhogen.

In het verleden werd het lesmateriaal met aardig wat subsidie uitgegeven onder de kostprijs. Dat kan helaas niet meer. Wat u nu gaat betalen is de werkelijke kostprijs, bestaande uit vertaalwerk, drukwerk en klaarmaken voor distributie. Om verzendkosten te besparen geven we de materialen zoveel mogelijk mee met de predikanten en/of pastoraal werkers. Om die reden plannen we een aantal predikantenvergaderingen aan het begin van de derde maand van het kwartaal, zodat alle predikanten de materialen mee kunnen nemen.

Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat het niet anders kon dan de prijzen van onze materialen verhogen. Wij hopen dat u de materialen zult blijven gebruiken want, heel eerlijk, zijn al onze boekjes ondanks de prijsverhoging toch nog altijd heel goedkoop.