Inschrijving geopend!

Van 11 tot en met 14 augustus 2014 vindt de tweede editie plaats van de Summer School, de zomeracademie van onze kerk. Mensen van alle leeftijden kunnen op Oud Zandbergen terecht om in een ontspannen omgeving een meerdaagse cursus te volgen. Het cursusaanbod is gevarieerd en belangstellenden van binnen en buiten de Adventkerk zijn van harte welkom.

De voorbereidingen voor de Summer School 2014 zijn in volle gang. Omdat we een groot aantal deelnemers verwachten, valt er logistiek en organisatorisch veel te regelen. Zoals een aantrekkelijk cursusaanbod! Verder lezen

Prepare & Enrich training

Op 9 en 10 september was er een Prepare & Enrich Seminar in Huis ter Heide met meer dan 20 deelnemers. Dit was de eerste grote training van Prepare & Enrich in Nederland georganiseerd door en voor de adventistische predikanten en pastoraal werkers. Een vrolijke groep predikanten en pastoraal werkers nam deel aan deze training. Een aantal van hen willen heel graag het materiaal van Prepare & Enrich gaan gebruiken.

logo

Wat is Prepare & Enrich?

Prepare & Enrich is zeer hoog gekwalificeerde huwelijksvoorbereidings – en begeleidingsmateriaal, te gebruiken door predikanten, psychologen, maatschappelijk werkers en groepswerkers. Op basis van een aantal vragen die online worden beantwoord door zowel de man als de vrouw in een relatie ontstaat er een profiel van de relatie. De Prepare & Enrich facilitator bespreekt de profiel met het stel en geeft adviezen op grond van de uitslag.

Waarom Prepare & Enrich?

Ds. Jurriën den Hollander zegt, ‘De kerk heeft er heel veel belang bij dat het goed gaat met de huwelijken van mensen, want de hele kerk lijdt als huwelijken in een crisis zitten. Daarom willen wij er als kerk alles aan doen om mensen te helpen, maar ook om nieuwe huwelijken door een goede voorbereiding een betere kansen van slagen te geven.’

prepare and enrich predikanten sept 2013

Een aantal Nederlandse facilitators die zijn opgeleid in Engeland, Duitsland of de VS, hebben er voor gezorgd dat de Prepare & Enrich training voor het eerst in Nederland is gegeven. De training werd gegeven door Andreas Bochmann. Hij is gespecialiseerd in pastorale psychologie en is hoogleraar aan twee adventistische universiteiten, namelijk Newbold College en Friendensau. Er zijn op dit moment mensen aan het vertalen zodat het materiaal in de Nederlandse taal beschikbaar komt. De planning is om begin 2014 het materiaal in het Nederlands beschikbaar te hebben. Echter, veel Nederlanders spreken vloeiend Engels en/of Duits zodat zij nu al onder begeleiding van een facilitator met het materiaal aan de gang kunnen gaan.

Waar woont God?

Het Landelijk Kantoor geeft dit najaar een boek uit over het heiligdom: Waar woont God?.

Waar-Woont-GodHet heiligdom heeft in de adventistische theologie een bijzondere plaats en binnen de protestantse theologie zelfs een unieke plaats. Er is veel controverse geweest in de historie van de Adventkerk over de precieze interpretatie van het heiligdom. Vragen als, ‘hoe letterlijk is het heiligdom in de hemel’ of ‘waar bevindt dit heiligdom zich precies’ hielden veel gelovigen bezig. Het bleek niet zo eenvoudig om daar antwoorden op te formuleren die aansloten bij de geloofsbeleving van de gelovigen.

Dit kwartaal zullen we met elkaar gaan bestuderen hoe het heiligdom invloed heeft op onze geloofsbeleving. Welke bijzondere inzichten kunnen worden ontleend aan de unieke leerstelling van het heiligdom.

‘Een kerk mag trots zijn op datgene wat haar onderscheid van anderen. Ze laat daarmee een geluid horen wat bijdraagt aan de grote symfonie van stemmen die allen die God hebben gezocht en hem eer willen bewijzen.’ – ds. Jurriën den Hollander

Om u extra te helpen bij uw studie van het heiligdom wordt er een speciaal boek uitgegeven in een nieuwe reeks die we Adventistische perspectieven noemen. Het eerste boekje in deze nieuwe serie heet Waar woont God? en gaat over het heiligdom. Dr. Jean-Claude Verrecchia, hoogleraar aan onze universiteit Newbold College, heeft een heel leesbaar en toch diepgaand boek geschreven over hoe God door de eeuwen heen bij mensen heeft willen wonen. En als we het verhaal zo lezen, was dat niet zo eenvoudig.

Namens alle mensen die aan het sabbatschoolmateriaal werken wensen we u een zeer gezegend en vooral inspirerend studiekwartaal toe.

Sabbatschool 2014

2014 wordt een spannend sabbatschooljaar! Het sabbatschoolmateriaal wordt vernieuwd. Aan de ene kant behoudt het boekje zijn vertrouwde inhoud: een volledige vertaling van de wereldwijde lessen. Aan de andere kant zijn er vernieuwende toevoegingen om leden en gemeenten alternatieven te geven.

sabbatschool harderwijkWat is er nieuw?

Vanaf 2014 gaan we werken met een halfjaarlijks boekje voor volwassenen. Dit maakt het makkelijk voor de verspreiding en is kostenbesparend op zowel druk- als verzendkosten.

Er is al lange tijd de vraag naar een nieuwe jeugdles. Deze wordt nu ingevoegd in het volwassenboekje en zit op de bladzijde na ‘verdieping voor jong en oud’. De jongeren zullen voortaan dezelfde thema bespreken als de volwassenen.

Lange tijd waren de tienerlessen alleen digitaal beschikbaar. In 2014 zijn de tienerlessen weer als boekje leverbaar.

Er komt een nieuw boekje uit van dr. Jean Claude Verrecchia Waar woont God? Als eerste boekje in een nieuwe serie Adventistische perspectieven. Dit boekje gaat, net als het sabbatschoolmateriaal, over het heiligdom en is een fantastisch hulpmiddel bij de les van het vierde kwartaal dit jaar. Aanbiedingsprijs € 12.95!

Reële prijs

Vanuit het Landelijk Kantoor zetten we ons voor de volle 100% in om 2014 tot een voorspoedig sabbatschooljaar te maken. Onze kerk heeft een fantastisch studiesysteem met zeer veel goede materialen. Dit moeten we in stand houden. Dat kan alleen als we er de prijs voor betalen die het kost. De nieuwe bestellijsten zijn rondgestuurd naar de lectuursecretarissen. Zoals u zult ontdekken hebben we helaas de prijzen moeten verhogen.

In het verleden werd het lesmateriaal met aardig wat subsidie uitgegeven onder de kostprijs. Dat kan helaas niet meer. Wat u nu gaat betalen is de werkelijke kostprijs, bestaande uit vertaalwerk, drukwerk en klaarmaken voor distributie. Om verzendkosten te besparen geven we de materialen zoveel mogelijk mee met de predikanten en/of pastoraal werkers. Om die reden plannen we een aantal predikantenvergaderingen aan het begin van de derde maand van het kwartaal, zodat alle predikanten de materialen mee kunnen nemen.

Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat het niet anders kon dan de prijzen van onze materialen verhogen. Wij hopen dat u de materialen zult blijven gebruiken want, heel eerlijk, zijn al onze boekjes ondanks de prijsverhoging toch nog altijd heel goedkoop.

Moving on

Onlangs waren Joanne Balk, Guisèle Berkel, Miranda Broekhuis, Madelon Comvalius en Jolanda Krikken samen op reis. Waarom? Dit leest u in onderstaand verhaal van Miranda.

 MOVING on… was de titel van de Women Pastors’ Council op Newbold College. In het eerste weekend van september kwamen zo’n zeventig vrouwen, die werkzaam zijn binnen de Trans Europese Divisie als predikant, pastoraal werker, bijbelwerker of als departementshoofd naar Engeland.

MOVING on… was de rode draad in de diverse overdenkingen en workshops van bevlogen docenten en vrouwelijke predikanten. Discussies richtten zich op wat het betekent om als vrouw te werken binnen onze kerk. Het contrast tussen roeping en de mogelijkheden voor vrouwelijke predikanten verschilde per land, per unie. De verhalen daarover waren deels enthousiast,  maar soms ook diep triest. Toch laten al deze vrouwen zich niet ontmoedigen en zetten zij God op de eerste plaats in hun leven, door verder te gaan en te laten zien wat het betekent te helpen bouwen aan Gods koninkrijk.

MOVING on.. was niet alleen inspirerend en leerzaam, maar bovenal motiverend door de voelbare en zichtbare onderlinge verbondenheid.

v.l.n.r. Joanne Balk, Guisèle Berkel, Madelon Comvalius, Jolanda Krikken, Miranda Broekhuis

v.l.n.r. Joanne Balk, Guisèle Berkel, Madelon Comvalius, Jolanda Krikken, Miranda Broekhuis