Waar woont God?

Het Landelijk Kantoor geeft dit najaar een boek uit over het heiligdom: Waar woont God?.

Waar-Woont-GodHet heiligdom heeft in de adventistische theologie een bijzondere plaats en binnen de protestantse theologie zelfs een unieke plaats. Er is veel controverse geweest in de historie van de Adventkerk over de precieze interpretatie van het heiligdom. Vragen als, ‘hoe letterlijk is het heiligdom in de hemel’ of ‘waar bevindt dit heiligdom zich precies’ hielden veel gelovigen bezig. Het bleek niet zo eenvoudig om daar antwoorden op te formuleren die aansloten bij de geloofsbeleving van de gelovigen.

Dit kwartaal zullen we met elkaar gaan bestuderen hoe het heiligdom invloed heeft op onze geloofsbeleving. Welke bijzondere inzichten kunnen worden ontleend aan de unieke leerstelling van het heiligdom.

‘Een kerk mag trots zijn op datgene wat haar onderscheid van anderen. Ze laat daarmee een geluid horen wat bijdraagt aan de grote symfonie van stemmen die allen die God hebben gezocht en hem eer willen bewijzen.’ – ds. Jurriën den Hollander

Om u extra te helpen bij uw studie van het heiligdom wordt er een speciaal boek uitgegeven in een nieuwe reeks die we Adventistische perspectieven noemen. Het eerste boekje in deze nieuwe serie heet Waar woont God? en gaat over het heiligdom. Dr. Jean-Claude Verrecchia, hoogleraar aan onze universiteit Newbold College, heeft een heel leesbaar en toch diepgaand boek geschreven over hoe God door de eeuwen heen bij mensen heeft willen wonen. En als we het verhaal zo lezen, was dat niet zo eenvoudig.

Namens alle mensen die aan het sabbatschoolmateriaal werken wensen we u een zeer gezegend en vooral inspirerend studiekwartaal toe.