Jaarrekening 2015

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten vindt het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn. Daarom publiceert de afdeling Financiën dit jaar voor het eerst een jaarrekening. In deze jaarrekening worden de financiële gegevens over 2015 in detail weergegeven en toegelicht.

Bekijk de Jaarrekening 2015 hier.

Overzicht

Een overzicht van de belangrijkste financiële ontwikkelingen is te vinden in het hoofdstuk Financiën van het Jaarverslag 2015 (pagina 26).

Begroting 2016

Begroting 2016De conceptbegroting voor 2016 is ultimo 2015 goedgekeurd door het Algemeen Kerkbestuur. De begroting is hier rechts te bekijken of te downloaden als pdf. De bedragen die tussen haakjes staan, zijn de uitgaven. Uiteraard zijn de cijfers in euros.

Voor het eerst in jaren presenteren wij een sluitende begroting (exclusief afschrijvingen). Dit betekent dat wij verwachten niet verder in te teren op de reserves. Verder lezen

Wat is nou echt belangrijk?

Wat is nou echt belangrijk in het leven? Waar gaat het eigenlijk om? Het is iets waar je over na mag denken. Istrhahel Schorea, Penningmeester, praat in deze video over levenskwaliteit, één van de kernwaarden van de Adventkerk.