Boeiende webinar ’Finance out of the box’


Zondag 21 maart organiseerde Rozita Panneflek, penningmeester van de Nederlandse Unie een webinar met de inspirerende titel ’Finance out of the box’. Ruim 20 penningmeesters uit de verschillende gemeentes/churchplants volgden deze webinar.

Eindjes aan elkaar knopen

In haar inleiding gaf Rozita Panneflek aan dat het in deze coronatijden voor sommige gemeentes heel lastig is om de eindjes aan elkaar te knopen. Doelstelling van de webinar was om penningmeesters handvaten te geven om ondanks de lastige omstandigheden vertrouwen te behouden en tegelijkertijd actief en succesvol te zijn. Voor deze webinar waren er drie inleiders: onze voorzitter Rob de Raad, penningmeester van Rotterdam Zuid Klaas Kamphuis en Samonna Watts, een adventistische ‘inspirational speaker’.

Rust brengen

In zijn presentatie ging Rob de Raad in op de drie persoonlijke doelstellingen die hij zichzelf gesteld had bij zijn aantreden in 2017 als voorzitter van de Nederlandse Unie. Het eerste was rust brengen in een gepolariseerde kerkgemeenschap (met name over het thema: ‘inzegening van vrouwelijke predikanten’). Zijn tweede doelstelling was om de Unie financieel sterker te maken. Als laatste wilde hij het Unieapparaat in dienst stellen van het lokale gemeentelijk werk. Dat is de plek waar de missie van de kerk uitgevoerd wordt. Hij kwam tot de conclusie dat deze doelstellingen in hoge mate bereikt zijn: polarisatie tussen leden is sterk verminderd, na een stevige reorganisatie zijn de Uniekosten gedaald, terwijl de tiendeninkomsten flink zijn gegroeid. Ook is de Unie meer dan ooit ondersteunend naar de lokale gemeenten. ‘Ik ben zeer dankbaar dat de leden hun trouw aan God toonbaar maken door het geven van hun tienden’, aldus De Raad.

Adviezen en suggesties

Klaas Kamphuis gaf verschillende adviezen en suggesties hoe gemeenten het geefgedrag van leden positief kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld is om met concrete projecten aan de slag te gaan. Als voorbeeld noemde hij de ‘maaltijdservice’ die de kerkgemeente Rotterdam Zuid voor de buurtgemeenschap verzorgt. Hij gaf ook ideeën hoe kerkgemeentes hun spaartegoeden kunnen laten renderen. Kamphuis: ‘Een voorbeeld is het uitnodigen van kerkgemeentes om een deel van hun spaargelden bij elkaar te brengen en bijvoorbeeld te beleggen via de kerkelijke instituties en kanalen. Ook kan de Unie geld lenen bij de deze kerkgemeentes tegen een bepaald rentepercentage in plaats van te lenen bij banken.’ Een ander belangrijk punt dat hij noemde is benutting van kerkgebouwen. Het is van groot belang dat er een goede exploitatie is van deze gebouwen. ‘Kerkgemeenten met een eigen gebouw moeten blijven zoeken naar methoden en manieren om inkomsten te generen middels het kerkgebouw. Dit laatste is hard nodig omdat de onderhoudskosten anders niet te dragen zijn.’ Kamphuis nodigde ook uit om anders naar kerkgebouwen te kijken, minder als statig kerkgebouw, maar meer als multifunctioneel gebouwtje met buurtfuncties.

Onorthodox

Samonna Watts belde tijdens de webinar in vanuit de Verenigde Staten en nam gedurende een half uur de deelnemers mee in een inspirerende ‘out of the box’ handelen van God. Watts zei: ‘De methoden en aanpak van God zijn onorthodox. Neem Jona, een recalcitrante profeet die maar niet wilde doen wat God wilde. God liet hem drie dagen en nachten in de buik van een grote vis verblijven om hem tot rede brengen.’ Ze gaf nog andere voorbeelden. Zoals de Israëlieten die zeven keer om Jericho moesten lopen voordat de muren van de stad in elkaar stortten. En de weduwe die met alleen een flesje olie vele flessen kon vullen, die verkocht werden zodat zij haar schuld kon aflossen. Zij liet met deze voorbeelden zien dat wij ook onorthodox en ‘out of the box’ moeten denken en handelen. Haar motto voor ons was: ’Pray, Expect and Act. ‘Ze sloot af met: ‘Wij moeten bidden, ook voor het bijzondere, het buitencategorische, het ‘out of the box’. Verder in geloof verwachten dat God ons gebed verhoort en we moeten actief zijn en doen.’

Deze webinar zal nog uitgebreid geëvalueerd worden, maar de eerste reacties zijn positief. De volgende bijeenkomst van de penningmeester is gepland in het najaar 2021.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.