‘Kijk om naar mensen in nood’

Het coronavirus is onder ons en voor langere tijd. Dat is de nieuwe realiteit waaraan wij allemaal moeten wennen. Als zevendedagsadventisten kunnen wij de rust bewaren in deze stormachtige dagen. Jezus heeft in zijn afscheidswoorden gezegd: ’En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Daaruit kunnen wij hoop  putten. Dit was ook de boodschap van onze voorzitter ds. Rob de Raad in zijn videoboodschap deze week. 

‘Social distancing’

Eén van de adviezen van de overheid is om ‘social distancing’ te praktiseren. Je houdt 1½ meter afstand tot anderen waardoor de kans kleiner is dat je elkaar besmet. Je werkt bij voorkeur thuis, gaat alleen voor het hoognodige naar de supermarkt en fysieke kerkdiensten worden geannuleerd. Veel gemeenten zorgen voor live streams zodat kerkleden vanuit huis de diensten kunnen bekijken: op onze website staan de live streams vermeld. Onherroepelijk leidt dit voor sommigen tot sociale isolement. Voor anderen zoals zzp-ers en zelfstandigen heeft de uitbraak van het coronavirus stevige financiële gevolgen. De overheid heeft besloten om diverse maatregelen te nemen om getroffen ondernemers financieel tegemoet te komen.

Op de website van de rijksoverheid staat veel meer informatie hierover.

Mensen in nood

Ik wil u vragen om te kijken naar mensen in nood. Dit kan sociale isolement zijn, maar ook gaan om broeders en zusters die in financiële nood komen. Als gemeente kunt u besluiten een noodfonds in te richten waarin broeders en zusters geld kunnen storten. Met dit fonds kunnen mensen in nood geholpen worden. Een kaartje, een bemoedigend woord of emailbericht doet wonderen bij iedereen die in sociale isolement verkeert. 

Giften

Wij willen u ook aanmoedigen om giften over te maken, vooral nu er geen fysieke bijeenkomsten meer zijn op sabbat. Giften worden niet fysiek meer opgehaald maar de onkosten van het pand waarin we diensten houden, blijven. Een bekend hulpmiddel om digitaal geld over te maken is de GIVT-app. Tienden kunt u ook giraal overmaken naar uw gebruikelijke bankrekening of  de Unierekening: 

NL47 RABO 0117 7777 73

En bovenal moeten wij blijven bidden en geloven in onze God dat Hij ons leidt door deze moeilijke tijden.

Een gezonde groet,
Rozita Panneflek
Namens financiële afdeling landelijk kantoor 

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.