‘Ik denk in cijfers’

Istrahel Schorea is herkozen voor een tweede termijn als penningmeester. Hij staat positief tegenover zijn benoeming ‘omdat ik nu kan voortzetten waarmee we zijn begonnen’. Hij kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe collega’s. ‘Een nieuw bestuur biedt nieuwe kansen om de doelen te behalen. We hebben heel veel gedaan in de afgelopen vijf jaar, wat volgens mij ook terug te zien was in het verslag. Maar er is nog meer te doen, en we gaan ervoor.’

Balans

Een gezonde financiële huishouding, dat staat uiteraard hoog op de agenda, maar niet als enige. ‘Ik wil graag transparantie bereiken; hoe worden de inkomsten besteed? Daarnaast wil ik professionalisering, zodat we snel aan informatie komen en op basis daarvan gedegen besluiten kunnen nemen.’

‘We willen een omslag maken’

‘Als het gaat om management, wil ik mijn ervaring graag delen in het Dagelijks Bestuur – ik wil een goede gesprekspartner zijn. Theologen bekijken zaken vanuit een theologisch aspect. Ik help dat in het balans te brengen, als theologische leek en vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven. Ik heb een andere achtergrond, een mix van cultuur en bedrijfsleven, en dat neem ik mee. Die twee dingen, gecombineerd met het kerkelijke denken, dat geeft een goede balans in het bestuur.’

Benaderbaar

Schorea kan het niet genoeg benadrukken: ‘Mensen kunnen mij altijd benaderen. Als er vragen zijn, als er onduidelijkheden zijn, neem contact op met me. Ik wil er altijd zijn voor onze mensen binnen en buiten de kerk. Ik wil transparant zijn, we hebben geen hidden agenda en hebben het beste voor met de kerk. De input van onze leden is belangrijk.’

‘Als ik terugkijk op het uniecongres, hoe ik het heb ervaren en de opmerkingen die ik heb gekregen, dan zie ik dat mensen niet alle informatie tot hun beschikking hebben. Maar daar baseren ze wel hun mening op. Kom naar ons toe en stel ons vragen: wij zijn er ten dienste van onze leden.’

Co-creatie

‘Als penningmeester wil ik meer professionaliseren én digitaliseren. Vanuit het management wil ik meer luisteren naar de leden. Er worden op dit moment te veel programma’s gemaakt vanuit het Landelijk Kantoor: we willen een omslag maken en in de behoefte voorzien. Wat hebben mensen nodig?’

‘Ik heb recent een MBA gevolgd; daarin hebben we het gehad over co-creatie. Je maakt iets samen, we maken de kerk dus samen met de leden. Dat wil ik meer meegeven.’

Veel geven

Die MBA naast een drukke baan, hoe beviel dat eigenlijk? ‘Het was een leerzame ervaring, vakinhoudelijk gezien. Wel pittig, want er wordt heel veel van je verwacht. Opdrachten maken, veel lezen, en ondertussen ben je bezig met de jaarafsluiting, het voorbereiden van het congres en alle nevenactiviteiten. Ik ben nu in de afrondende fase en het gaat wel goed komen.’

‘In deze functie moet je sowieso heel veel geven. Dat betekent goed plannen,’ legt Schorea uit, ‘vooral thuis. We leggen altijd de agenda’s naast elkaar.’

Aan de knoppen draaien

‘We moeten goed voor onze mensen zorgen’

‘In principe weten we nu wel aan welke knoppen we moeten draaien. Het afgetreden Algemeen Kerkbestuur heeft veel voorbereidend werk gedaan, en nu is het een kwestie van uitvoeren. De laatste scherpe kantjes halen we eraf, en dan kunnen we ermee door.’ Dat is op zich best spannend, vindt Schorea. ‘In die zin dat we kerk zijn. Het moeilijkste is dat je mensen soms moet teleurstellen en het is lastig als je degene bent die die boodschap moet brengen. Wij zijn kerk; we moeten goed voor onze mensen zorgen in alles wat we doen.’

‘Ook wil ik dat de ogen gericht zijn op de gemeenten. Hoe stellen we een plan samen waarbij we hen zo goed mogelijk helpen?’

Rekening houden met

‘Het is heel belangrijk dat we naar iedereen luisteren,’ zegt Schorea, ‘en dat er een diverse vertegenwoordiging is in onze commissies. Soms houden we onbewust geen rekening met anderen, maar we moeten die anderen aan boord brengen en hun input meenemen in wat we doen.’

Tienduizend gebeden

‘Blijf bidden voor onze leiders. Ze staan echt voor een uitdaging en het is niet makkelijk. Hoge bomen vangen veel wind. We hebben ongeveer zesduizend leden en tienduizend meningen. Liever hebben we tienduizend gebeden; dat geeft een good feeling en dan blijf je met een goede mood werken voor de Heer.’

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.