Verschil maken

iStock_000002731974LargeEr is een verschil tussen kennis en wijsheid. Kennis is weten dat een tomaat fruit is, maar wijsheid is dat je geen tomaten in je fruitsalade verwerkt.

Vaak weten we met ons verstand hoe dingen zouden moeten, maar we hebben wijsheid nodig om die kennis om te zetten in bruikbare informatie.

Zeven minuten

In de gebedslezingen van 2015 stond het verhaal van een buschauffeur, die iedere dag zeven minuten over had bij zijn routewissel. Hij staarde in die zeven minuten altijd naar de rommel op het veldje voor het busstation. Totdat hij op een dag besloot er iets aan te gaan doen.

Hij stopte, stapte uit, ruimde rommel op en stapte weer in. Het werd een dagelijkse routine. Na een poosje begonnen de mensen uit de buurt het verschil te zien. En toen alle rommel weg was, begon hij met de aanleg van een tuin. Zeven minuten, elke dag. Mensen lazen er over in de krant en stapten op zijn route om het zelf te gaan zien. Sommigen hielpen zelfs mee bij het onderhoud.

Zeven minuten per dag was genoeg om een groot verschil te maken.

Een simpel gebaar

De vijfjarige Josiah Duncan zag een dakloze man. Zijn moeder legde uit wat het betekent om geen huis te hebben. Maar dat riep natuurlijk nog meer vragen op. Waar is zijn familie? Waar bewaart hij zijn boodschappen? Maar wat Josiah nog de meeste zorgen baarde was dat de man geen eten had.

Dat roerde de man tot tranen toe

Hij vermurwde zijn moeder om eten voor hem te kopen en toen zij daarin toestemde, stoof hij op de man af. Hij vroeg hem of hij soms een menukaart wilde zien. Want hoe moet je anders weten wat je kan kiezen om te eten. De man koos bedremmeld een goedkope hamburger, maar toen Josiah er op stond dat hij kon kiezen wat hij wilde, durfde hij iets anders aan te wijzen.

Bij het nemen van zijn eerste hap blokkeerde Josiah echter zijn hand en zei: ‘Eerst bidden.’ En Josiah bad hardop met hem. Dat roerde de man tot tranen aan toe. En niet alleen de man. Ook omstanders waren aangedaan. Dat ene, simpele gebaar haalde in mei vorig jaar wereldwijd alle kranten.

dubbeldekker

Net als het ongelofelijke verhaal van een groep Londenaren, die met elkaar een dubbeldekker hebben opgetild. Niet vanwege een uitdaging of weddenschap, maar omdat een onfortuinlijke fietser er onder was gekomen. Tientallen mensen schoten te hulp en samen tilden ze de twaalf ton zware dubbeldekker op. Ze verplaatsen hem een stukje, zodat de fietser vrij kwam te liggen. Een getuige zei: ‘Ik ben verbaasd over de kracht. Niemand aarzelde om de bus opzij te tillen. Dat was een mooi gezicht tijdens zoiets afschuwelijks.’

De fietser is weliswaar zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar zou er veel erger aan toe geweest zijn als de bus niet was opgetild.

Jij & ik

We kunnen de wereld niet massaal helpen. Maar we kunnen wel een voor een de helpende hand toesteken. We kunnen zelf, in onze eigen omgeving, mensenlevens positief beïnvloeden. Is dat ook niet waarom we kerk zijn? Om mensen om ons heen bekend te maken met een beter leven? Een zinvol leven? Een leven met uitzicht? Met een eeuwige houdbaarheidsdatum?

is dat niet waarom we kerk zijn?

Met onze eigen talenten kunnen we het verschil maken. Samen zijn we sterk genoeg om een Londense dubbeldekker op te tillen. Die sterkte zit hem soms ook in hele kleine dingen. Voor ons kleine dingen. Voor iemand anders misschien wel van levensbelang.

Welk verschil maken jij en ik? Door de manier waarop we ons werk doen? Door er te zijn voor elkaar op momenten dat dat nodig is? Een luisterend oor, een arm om iemands schouder? Door tijd te geven aan een ander? Een heel klein deeltje van onze tijd?

Het verschil

In Lucas 10:25,26 Stelt een wetgeleerde Jezus op de proef. Hij vroeg:

‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord’, zei Jezus tegen hem.

Met mijn hart, mijn ziel, mijn verstand, mijn kracht. De kracht waarmee ik een stadsbus help te verplaatsen. Met wie ik ben en met wat ik kan doen, om het koninkrijk van God gestalte te geven. Daarmee maak ik het verschil.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.