Nieuwe lay-out Advent

Aan het begin van deze lente heeft de Advent een nieuwe lay-out. Natuurlijk vindt u hierin wel de vaste rubrieken terug.

Deze maand zijn we op bezoek bij mevr. Schmutzler, anesthesioloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Verder zijn er drie doopberichten in de Advent te vinden. Ook wordt er bericht over een computercursus in Harderwijk en vierde de gemeente Almelo haar 35-jarig bestaan. Verder wordt er teruggeblikt op de Toogdag van 6 maart jl. Wij wensen u veel leesplezier.

Hier vindt u de digitale editie van Advent.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.