Groeien in schoonheid en genade

Vrijdag 19 maart was het dan eindelijk zover. Een groep van negenendertig Nederlandse vrouwen verzamelde op het vliegveld om gezamenlijk naar Engeland af te reizen. Samen met een groep Britse dames vond daar een vrouwenweekend plaats dat geheel in het teken stond van schoonheid, welzijn en genade.

Gastspreekster Dr. Monica Reed vertelde het een en ander over hoe ook de vrouw in Gods beeld geschapen is en wat dat betekent voor de manier waarop je in het leven staat.

Naast luisteren, kregen de dames ook de gelegenheid te oefenen met de toepassing. Zo kon er een test gedaan worden, kregen ze instructies over hoe ze zelf kaarten kunnen maken en genoten ze van verhalend bloemschikken.

Het hele weekend werden de dames in de watten gelegd met onder andere voortreffelijk eten en een goede organisatie. Zaterdagavond was er zelfs een heus banket, dat niet alleen uit een maaltijd bestond. De dames kregen allerlei ludieke opdrachten. Zo was er bijvoorbeeld een modeshow en konden ze hun taalkunsten tonen bij het afschrijven van halfgeschreven brieven.

De Nederlandse groep is dit weekend nader tot elkaar en tot God gekomen. In de intimiteit en geborgenheid van een kleine groep ontstond er op zaterdagmiddag een bijzonder moment, toen diverse vrouwen hun persoonlijke zorgen durfden te delen. Spontaan werd er voor elkaar gebeden en werden de handen opgelegd. Het lied dat ter afsluiting werd gezongen, ‘side by side we stand’, kenmerkte de vertrouwelijke en vriendschappelijke sfeer van het hele weekend.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.