Neem je matras ….

A3_Poster_Succes_VerzekerdOver 3 weken zal het als elk jaar weer een enorme drukte van jewelste zijn op Oud-Zandbergen of beter gezegd wat ik nog altijd Katimavik noem: dé plaats waar ‘oude’ vrienden elkaar ontmoeten. In het thema Succes Verzekerd zal het openingskamp gebaseerd zijn op de bijbeltekst Romeinen 8: 37 en 38:

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

De muziek rondom de zangsessies zal verzorgd worden door 2 praisebands, te weten die van Zwolle en van Het Kompas. De overdenkingen zijn in handen van ds. Duco Kerssen. (Predikant van o.a. Rotterdam-Zuid een echte adventistische buurtkerk, die met succes de omgeving weet te bereiken.) Er zal allerlei eten zijn vanuit diverse delen van de wereld tijdens het sabbatsdiner op zaterdagmiddag. We beginnen met Ghanese soep en eindigen met Hollandse Vlaflip. Natuurlijk zijn er nog meer gerechten en ook een ‘special cool drink’!

Ik hoop vele jongeren te zien en met een variant op Markus 2 : 12 is mijn uitnodiging aan hen: “Neem je matras of je luchtbed mee en kom beleven wat Jezus voor jou gedaan heeft en dat jouw succes verzekerd is.” Kom God verheerlijken, zingende als de mensen, die de verlamde op zagen staan en zongen: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!

Tot 13 en 14 en 15 september.

Hans Ponte,
jeugdsecretaris

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.