Drie adventisten onderscheiden bij lintjesregen 2010

Op 29 april 2010 zijn drie adventisten onderscheiden voor hun betrokkenheid bij de samenleving en hun plaatselijke adventgemeente. Het gaat om de heer Jan Kerssen, de heer Dimitri Triantos en mevrouw Magda Triantos-Kooij.

De heer J.C. Kerssen is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau . In het stadhuis te Groningen werd de onderscheiding opgespeld door burgemeester Peter Rehwinkel en moet worden gezien als een uiting van waardering voor zijn inzet voor de “Stopshop” (Stop met Roken), voor “De Oase”,  het stiltecentrum dat samen met de evangelische kerken in Groningen is opgezet, en voor zijn bijdrage aan de gemeente activiteiten van de zevende-dags adventistien. De heer Jan Kerssen is in dienst van de Nederlandse Unie als pastoraal werker.

Tevens zijn vandaag in het gemeentehuis van Zwijndrecht zowel Mw. M.J. Triantos-van Kooij als dhr. D. Triantos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij hebben zich verdienstelijk gemaakt binnen de Stichting IKN (Internationale Kinderhulp Nederland). Bovendien wordt hiermee hun inzet voor de adventgemeente Dordrecht waardering toegekend. 

De Nederlandse Unie van Zevende-dags Adventisten vindt het opmerkelijk dat drie adventisten zijn onderscheiden dit jaar en heeft hen van harte geluk gewenst.  “Als Unie juichen wij het toe dat adventisten zich niet alleen verdienstelijk maken voor de plaatselijke gemeente, maar ook voor de maatschappij.  Een betrokken kerk is een relevante kerk. Geweldig om te zien dat de tomeloze inzet van Jan Kerssen, Dimitri en Magda Triantos voor maatschappelijke doelen op deze manier wordt gewaardeerd. Chapeau!” aldus ds. Wim Altink, voorzitter van de  Nederlandse Unie.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.