Koning(in)

Nu ik deze woorden schrijf, is het  vroeg in de morgen van Koninginnedag. De Koninklijke familie is nog niet gearriveerd in Wemeldinge en Middelburg. Overigens mooie plaatsen, zowel Wemeldinge als Middelburg.

Als ik in de (verre) toekomst ooit nog eens predikant kan zijn in deze mooie Zeeuwse provincie, zou ik dat niet als straf ervaren. Uiteraard is die vooruitblik van jaren voor ons uit, in dichte nevelen gehuld. We kunnen zelfs niet voorspellen hoe deze dag zal verlopen. Zal de Koningin iets vertellen over haar aanstaande abdicatie? Is een periode van 30 jaar niet een aardige tijdspanne om als 72-jarige vorstin de kroon over te dragen aan haar zoon?  Wordt er dan een speciale datum daarvoor uitgekozen, bijvoorbeeld 10-10-’10?  Maar die dag is op een zondag, dus het zal wel niet voor de hand liggen voor Beatrix en Willem-Alexander om die keuze te maken.

Het zijn allemaal speculaties. Zover ik kan nagaan wordt er in de media wel nagedacht over de troonsopvolging, maar niet op zeer korte termijn, niet vandaag. We wachten af, en we weten het vanavond.

Tijdens het opruimen, weggooien en inpakken in mijn werkkamer kwam er regelmatig losse papiertjes tegen met spitsvondige teksten spreuken. Je weet maar nooit of je het nog eens kunt gebruiken. Alleen dat ik zoveel verzameld had (en dan bedoel ik niet zozeer die papiertjes) waarvan ik dacht ooit nog eens nodig te hebben…. Enfin ik vond een krabbeltje met deze woorden: “het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden en voorwaarts geleefd worden.”

Te midden van de oranje tompouces, rood, wit, blauwe ballonnen en koekhappen, is dit een aardige gedachte om dit weekend op ‘te kauwen.’  Zeker als je bezig bent met verhuizen.

Overigens dit positief bericht staat wel vast (‘achterwaarts begrepen’): drie mensen, zeer betrokken bij de adventkerk hebben een lintje van de Koningin gekregen.

Laten we – als we voorwaarts leven – net als deze drie geloofsgenoten ons met volle overgave inzetten voor de kerk en de maatschappij.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.