Doopbericht Nijmegen

Doop.Nijmegen.9.1Op sabbat (zaterdag) 26 september viert de adventgemeente Nijmegen – in buurgemeente Arnhem – de doop van Azenaite Ngola (39), Manuela de Sousa (32), Claudio Yamba (47) en Esther Yamba (13).

Doop.Nijmegen.9.4Alle doopkandidaten zijn van Angolese afkomst. Azenaite en Manuela zijn familie van elkaar en groeiden allebei op in een adventistisch gezin. Als zij in Nederland komen, zoeken zij samen naar een plaats waar zij God kunnen aanbidden. In hun zoektocht ervaren zij hoe belangrijk het vieren van de sabbat, en het vooruitzicht op de wederkomst van Christus, voor hen is. Inmiddels komen zij al enige jaren in de gemeente Nijmegen en daar hebben zij hun plek gevonden.

Doop.Nijmegen.9.2Ook de man van Manuela en de vader van Esther voelt dat het zo goed is, deze adventgemeente is zijn geestelijk thuis. Esther maakt uit haar hart de keuze voor God.
Zij gelooft nu niet meer omdat haar ouders gelovig zijn. Dit is wat zij zelf wil. ‘Rijkdom is niet het allerbelangrijkste, maar een hart van goud. God is het belangrijkst, want hij heeft een hart van goud’.

Voor alle doopkandidaten betekent deze dag heel veel. Manuela: ‘Door de doop ben je nieuw-geboren, je biedt jezelf als het ware aan God aan’. Voor Azenaite is God haar krachtbron om uit te leven. Voor Claudio is de Heer zijn bescherming.

Doop.Nijmegen.9.3De kerk in Arnhem zit helemaal vol. Familie, vrienden en gemeenteleden zijn gekomen van ver weg en dicht bij. Tijdens de doop zingt het koor AdVocals zowel in het Nederlands als in het Portugees. Tijdens de doopplechtigheid klinkt er steeds een luid applaus nadat elke doopkandidaat weer uit het water omhoog komt. Het is een enorm vreugdevolle sabbat.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.