Buitengewoon congres

Zondag 5 juni was in meerdere opzichten een warme dag. Afgevaardigden en bezoekers uit het hele land kwamen op deze dag samen in de gastvrije gemeente in Almere voor een buitengewoon congres. Dit congres was aangevraagd middels het verzamelen van ruim 800 handtekeningen door bezorgde leden.

De inzet van de dag was het agendapunt: ‘De beslissingsbevoegdheden van de kerkelijke lagen in relatie tot de rol van de vrouw in de kerk.’

Quorum

Na een inspirerende wijding en toespraken van ds. Rafaat Kamal, voorzitter van de Trans Europese Divisie, mede-initiatiefnemer van het ledenmanifest Benito Wijngaarde en lid van het Algemeen Kerkbestuur, Frida Souhuwat-Tomasoa, was het tijd om de vergadering te openen. De afgevaardigden waren in groten getale aanwezig zodat het quorum voor de vergadering met gemak werd gehaald. Van de 199 aangemelde afgevaardigden waren er bij opening van de vergadering 169 aanwezig.

Uitgebreide discussie

De dag had een enigszins rommelig karakter doordat iedereen moest wennen aan de regels van orde. Afgevaardigden hadden vragen en al vrij snel werd er een lange motie ingediend die werd geamendeerd, waarop een uitgebreide discussie ontstond. Uiteindelijk werden zowel het amendement als de motie zelf verworpen. In deze motie werd opgeroepen om als kerk in volledige harmonie met de wereldkerk te opereren en in het kader hiervan ook het besluit tot inzegening van vrouwelijke predikanten, uit 2012, te herroepen. Zoals gezegd is deze motie verworpen en staan de afgevaardigden nog steeds in meerderheid voor het besluit uit 2012.

Aan het einde van de dag bleek dat de diverse discussies zoveel tijd hadden gekost dat niet iedereen aan bod kon komen en dat zelfs het oorspronkelijke agendapunt niet uit de verf is gekomen. Tegelijk is deze gang van zaken inherent aan de manier waarop congressen georganiseerd zijn.

Begrip vanuit AK

De leden van het Algemeen Kerkbestuur begrijpen dat de uitkomst van de dag voor veel leden teleurstellend was. Daarom is het van belang dat alle leden elkaar blijven omarmen, ondanks alle verschillen van inzicht die er wellicht spelen. We zijn allemaal onderweg naar hetzelfde doel, leven in het rijk van God. Het pad naar dat rijk volbrengen we in een onvolmaakte wereld. We maken daarin keuzes die niet altijd door iedereen gedragen worden, maar we zijn allemaal broeders en zusters. We blijven samen optrekken, aanvaarden de onderlinge verschillen en respecteren elkaars mening.

Dank

Dank aan de vele vrijwilligers die steeds bereid zijn hun vrije tijd op te offeren voor het werk van de kerk, soms zelfs onder moeilijke en stressvolle omstandigheden. Bovenal dank aan de Heer van de kerk, die ons leidt en samenbindt.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.