Een prachtige mijlpaal

Inzegening Ronald Balk 1
Ds. Ronald Balk en zijn vrouw, Joanne.

Op sabbatmiddag (zaterdagmiddag) 28 mei kwamen adventisten uit het hele land naar Woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide om daar getuige te zijn van de inzegeningsdienst van ds. Ronald Balk. Dit betekent niet dat hij al de leeftijd heeft om op Vredenoord te wonen. Aangezien zijn aanstelling het woonzorgcentrum betreft, vond hij het gepast en plezierig om de bevestigingsdienst voor zijn ambt daar te vieren.

Geloofsgroei

Diverse collega’s spraken Ronald toe. Ds. N.D. Schuitevoerder, die ds. Balk al kent sinds zijn geboorte, deed dat op zijn geheel eigen stijl met warmte en humor. Vervolgens enkele woorden van ds. J.A.L. Koeweiden die deel heeft gehad aan de theologische vorming van Ronald. Uiteraard waren er woorden van zijn mentor ds. R.K. de Raad en Herman van Nieuwendijk, ouderling van de gemeente Apeldoorn, waar ds. Balk zijn proponentschap vervulde. De sprekers gaven een mooi beeld van ds. Balks groei in het geloof.

‘Het voelt niet als een begin of een einde aan iets, maar als een prachtige mijlpaal die we tijdens de dienst met elkaar mochten vieren’, zegt ds. Balk zelf over de dag.

Ceremonie

Inzegening Ronald Balk 2
Ds. Ronald Balk en ds. Wim Altink, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk

Na een mooie overdenking van ds. Balk zelf mochten de ruim 160 aanwezige personen getuige zijn van de inzegeningsceremonie. Het wijdingsgebed werd uitgesproken door ds. de Raad, ds. J. den Hollander, verantwoordelijke voor alle predikanten op het Landelijk Kantoor en ds. W. Altink, voorzitter van het kerkgenootschap in Nederland. Nadat door alle aanwezige collega’s de handen opgelegd waren aan ds. Balk in een kringgebed volgden er felicitaties en de uitreiking van geloofsbrieven en doopmantel.

Dankbaar

De leiding van de kerk in Nederland is bijzonder dankbaar dat Ronald Balk, die zijn roeping reeds zo’n 30 jaar geleden ontving, nu dan toch in staat is om aan die roeping gehoor te geven en als ingezegend predikant voor de kerk te werken. Zij wensen hem en zijn vrouw, Joanne, dan ook veel geluk en zegen toe in de uitoefening van de taak die is toebedeeld.

Een warm welkom in het team van predikanten en als geestelijk leider in Woonzorgcentrum Vredenoord bleek niet alleen door de temperatuur ter plaatse, maar ook in de mooie woorden die gesproken werden in en na de dienst en de uitstekende zorg voor de inwendige mens door de vrijwilligers op Vredenoord. Dank aan iedereen die de dag mogelijk hebben gemaakt.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.