Auditors bezoeken Almere

2013-05-04_13.03.24

Op sabbat (zaterdag) 4 mei bezochten drie accountants van de Generale Conferentie Auditing Service de gemeente Almere. Van 1 tot 7 mei zijn br. Alan Redfurn, br. Marcus Dove, zr. Camelia Manea in Nederland om de financiën van het jaar 2012 door te lopen. Almere, als Engelssprekende kerk, was een leuke afwisseling voor ze, waar ze zeer hartelijk ontvangen werden.

Ds. Jurrien den Hollander, stafmedewerker Vorming en Toerusting, preekte over Zacheüs vanuit de grondtekst. Hij liet zien hoe het zoekende hart van Zacheüs onweerstaanbaar was voor Jezus. Daarom zegt Jezus in Lucas 19:5 dat hij in het huis van Zacheüs ‘moet’ komen. Maar eigenlijk staat er in het Grieks dat het ‘onvermijdelijk’ is dat hij in het huis van Zacheüs komt. Waarom is het onvermijdelijk? Dat kun je begrijpen als je het woordje ‘zoeken’ in vers drie bestudeert. Zoeken betekent ook ‘verlangen’, of ‘tot de bodem uitzoeken’. Kennelijk was het Zacheus’ wens om Jezus te zien, te ervaren, en mee te maken zo groot dat Jezus niet anderskon dan bij hem in huis komen.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.