Aliza Jajjy

Aliza Jajjy, de vrouw van oud-predikant Faraj Mansour uit Irak, is op 22 februari 2021 in Amsterdam op 75-jarige leeftijd overleden. Ze was lid van de kerk in Zaandam en later in Amsterdam-Zuid. Ton Steens heeft in haar afscheidsdienst een woord gesproken.

Gevlucht

Ze was in 1997 met haar gezin naar Nederland gevlucht en was, ondanks gezondheidsproblemen de laatste jaren, nog steeds een actief bezoeker van lokale en landelijke kerkelijke activiteiten. Wellicht was ze in Nederland minder bekend dan onder de Arabische christenen online. Zo telt haar Facebookpagina bijna 4000 vrienden en volgers uit verschillende landen. Haar evangelisatiewerk had een sterke focus op de spoedige wederkomst van de Heer, de staat van de dood en de rechtvaardiging door het geloof in Christus. Haar afscheidsdienst werd online door honderden mensen in verschillende landen gevolgd. Het evangelisatiewerk was haar grote drijfveer ondanks de strijd die ze ondervond. Na een recente ziekteperiode schreef ze: ‘We gaan niet dood wanneer de wereld wil dat we doodgaan, we zijn geen spel van het lot, we gaan dood wanneer onze rol in het werk van de Heer tot een einde komt en volgens Zijn wil opdat we rusten van onze inspanningen’ (Openbaring 14: 13).

Dank

De familie bedankt iedereen voor het getoonde medeleven en in het bijzonder de leden van gemeente Amsterdam Zuid en gemeente Hilversum. Onze ogen zijn gevestigd op de spoedige terugkomst van de Heer wanneer we de dierbaren die ontslapen zijn in Christus weer terugzien in de wolken van glorie. Moge de Heer ieder die door haar leven en werk is geraakt troosten met de woorden: ‘En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.’ (Openbaringen 13: 14)

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.