Werkboeken scouts & pathfinders nu beschikbaar

De werkboeken voor scouts & pathfindergroepen (uitgegeven door de Generale Conferentie van ons kerkgenootschap) zijn vertaald naar het Nederlands. AJV Scouts & Pathfinders van de Nederlandse Unie dankt Wendy Dekker (voor de eindredactie) en Bradley Windster (voor het ontwerp). We danken verder alle anderen die hebben geholpen met de vertaling. De pdf’s van de werkboeken zijn gratis hieronder te downloaden.

Klassen per leeftijdsgroep

De verschillende scouts & pathfindfersgroepen zijn ondergebracht in verschillende klassen met een eigen insigne per leeftijdsgroep. Hieronder de PDF’s van de werkboeken per klas:
Friend (10 jaar)
Companion (11 jaar)
Explorer (12 jaar)
Ranger (13 jaar)
Voyager (14 jaar)
Guide (15 jaar)

Met de werkboeken kunnen de scouts & pathfinders concreet aan de slag. Wie een fysieke uitgave van een van de werkboeken wil kan een bestelling plaatsen via onderstaand formulier.

Werkboeken scouts & pathfinders

  • Prijs: € 3,50
  • Prijs: € 3,50
  • Prijs: € 3,50
  • Prijs: € 3,50
  • Prijs: € 3,50
  • Prijs: € 3,50

    Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten respecteert jouw privacy. Daarom stellen wij alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Wij behandelen de persoonsgegevens die wij van je hebben zorgvuldig en beveiligd in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring lees je hier meer over.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.