Wat doen predikanten zoal?

Predikantenvergadering 17 jun 2013Zes keer per jaar komen predikanten op een predikantenvergadering bij elkaar om onderwerpen te bespreken van hun werk. Bijvoorbeeld, hoe predikanten hun tijd verdelen tussen de verschillende gemeentes en church plants. Of hoe ze een verdeling moeten maken tussen verkondiging, pastoraat en bestuur. Er komen theologische onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld wat de minimum leeftijd is om gedoopt te kunnen worden. De afgelopen keren zijn de predikanten ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beleidsplan 2012–2017. Predikanten hebben ook het voortouw genomen in de ondertekening van de gedragscode ‘Veilige Kerk.’

Op de foto ziet u de predikanten luisteren naar ds. Tom de Bruin. Hij is net gepromoveerd en vertelt de predikanten hoe ons theologisch denken ook is beïnvloed door de Intertestamentaire Literatuur. Hij sprak met name over de Testamenten van de Twaalf Patriarchen. Dit is een christelijk geschrift geschreven in de tweede eeuw na Christus. In dit geschrift laat de schrijver de twaalf zonen van Jacob een boodschap geven aan de toehoorders hoe ze moeten omgaan met het kwaad.

Predikanten waarderen doorgaans deze bijeenkomsten bijzonder omdat ze met collega’s van gedachten te wisselen. We mogen trots zijn op onze predikanten. De Adventkerk in Nederland heeft een geweldig team predikanten. Op de andere foto’s ziet u predikanten aan de lunch speciaal voorbereid door Heske en Raymond Tan.Predikantenvergadering 17 jun 2013 eten 2 - kopie Predikantenvergadering 17 jun 2013 eten - kopie

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.