Het groepsprofiel van een church plant

Plantersweekend 15-16 juni 2013 bespreking groepsprofielTijdens het plantersweekend werden workshops op maat aangeboden. Eén van de workshops ging over het inzicht krijgen in het profiel van je groep. Dat werd gedaan op grond van het gemiddelde de persoonlijkheidsverslagen van alle leden van een bepaalde groep. Uit dit profiel kwam naar voren waar de grootste verschillen in persoonlijkheid zitten. Dit leidde tot een discussie hoe men met grote verschillen zou moeten omgaan. Op de foto hiernaast ziet u de groepen Hoogvliet en Alphen DC.

Stel dat een willekeurige groep grote persoonlijkheidsverschillen heeft op het gebied van ‘ijver.’ Dat betekent dat als er iets moet gebeuren sommige mensen heel hard zullen werken en anderen minder hard. De ervaring leert dat mensen in groepsverband daar last van gaan krijgen. Ds. Jurriën den Hollander, departementshoofd van Persoonlijk Ontwikkeling en Toerusting en tevens workshopleider zegt, “als mensen die hard werken anderen zien die niet hard werken dan gaat er in hun hoofd een automatisch script lopen. Dat script zegt, ‘wie niet hard werkt is niet loyaal…’ Het gevolg is dat mensen aan de loyaliteit van degenen die minder hard werkt gaat twijfelen. Echter, we zien nu dat hard werken een persoonlijkheidstrek is.”

Voor veel aanwezigen was de informatie een eyeopener. Spanningen komen vaak in groepen door deze automatische scripts. Een groep heeft meer overlevingskansen als het leert omgaan met dit soort verschillen.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.