Voorleesbijbel levert ‘een bijdrage aan geloofsoverdracht’

Het eerste deel van de Voorleesbijbel (van de schepping tot koning David) van onze kerk werd tijdens het Tussentijdse Informatiecongres op 2 februari in Almere gepresenteerd.

Tijdens het congres vertelde Jacob Engelgeer (departementshoofd Ontwikkeling & Toerusting) de ontstaansgeschiedenis van de Voorleesbijbel. Initiatiefnemer was Joanne Balk (afdelingshoofd ESDA-Instituut en Publicaties). Zij signaleerde dat de laatste Nederlandse exemplaren van de 10-delige kinderbijbelserie getiteld ‘De Bijbel in Woord en Beeld’, van Arthur S. Maxwell, in zicht kwamen. En ze wilde graag dat ook onze toekomstige generaties konden opgroeien met een mooie, eigen kinderbijbelserie. Het werd een bijzonder traject. Voor het schrijven van de Voorleesbijbel werden de zevendedagsadventisten Edith Mulder-de Vree en Rudy Van Moere aangezocht. Paul Oole werd gevraagd de illustraties te tekenen.

Voorleesaspect

Leidraad werd het kindersabbatschoolmateriaal voor de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. ‘De nadruk kwam te liggen op het voorleesaspect’, aldus Jacob Engelgeer. ‘We zien graag dat ouders, grootouders, maar ook leerkrachten op basisscholen bijdragen aan de geloofsoverdracht.’ In 2018 verscheen een proefboekje van de Voorleesbijbel dat uiteindelijk ook op het bureau van uitgever Stefan van Dijk van het Nederlandse Bijbel Genootschap (NBG) terecht kwam. Rudy Van Moere (een van de auteurs) is namelijk lid van het bestuur van het NBG. Van Dijk was meteen bijzonder enthousiast en na een aantal gesprekken kwam de samenwerking met het NBG tot stand. Het NBG heeft veel ervaring met het uitgeven van bijbelse boeken en is hiermee voor ons kerkgenootschap een uitstekende partner. 

‘Thuis komen’

Stefan van Dijk van het NBG richtte zich eveneens tot het congres. Hij is opgegroeid met het adventistische geloof in Adventgemeente Zwolle en voelde zich daarom helemaal op zijn plek op het congres. ‘Het voelt een beetje als thuis komen.’ Hij toonde zich enthousiast over de Voorleesbijbel en prees de samenwerking met de Adventkerk. ‘Ik had al snel de overtuiging dat we met onze samenwerking de uitgave nog beter zouden kunnen maken en een breder publiek zouden kunnen bereiken. We hebben een lange weg afgelegd, maar het resultaat mag er zijn.’  Hij noemde het hele proces een ‘feest’. Tot slot overhandigde hij het eerste exemplaar aan ds. Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk.

Blij en dankbaar

We zijn bijzonder blij en dankbaar voor ieders inzet, zodat we nu beschikken over het eerste deel van de driedelige serie van de Voorleesbijbel. Joanne Balk, die ook het Servicecentrum coördineert, gaf aan dat de helft van onze eerste oplage al binnen anderhalve week de deur uit is. ‘Dat is een mooi resultaat. We hopen natuurlijk dat ook u deze Bijbel aanschaft, hetzij voor de kindersabbatschool in uw gemeente, hetzij voor uzelf of uw kinderen en kleinkinderen, hetzij als cadeau voor wie u er ook maar een plezier mee wilt doen. Voor alles gaat het echter om het delen van het Goede Nieuws van God en dat velen, zowel kinderen als voorlezers, er gezegend door zullen worden. We danken God voor deze bijzondere mogelijkheid.’

De Voorleesbijbel is te bestellen via ons Servicecentrum.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.